Ôost-Europa is d' ôostelyke regio van Europa. Der bestoat gèen consistente definiesje van 't gebiëd.

Ôost-Europa in 't geel volgens de StAGN
In 't rôod volgns de Verênigde Noaties

Rusland, geleegn in Ôost-Europa, is zowel 't grotste of dichtstbevolkte land van Europa, met oengeveer 40% van de totoale landmassa van 't continent, mè mêer of 15% van de totoale bevolkienge.

Êen van de definiesjes beschryft Ôost-Europa lyk e culturele entiteit mè kenmerkn lyk Ôost-Sloavische, Grieksche, Byzantynsche, Ôosters-orthodoxe en ênigte Ottomoansche culturele invloëdn. Een andere definiesje is oentstoan binst de Koedn Oorloge en wierd min of mêer ip dezelfste maniere gebruukt lyk den term Ôostblok.

Definiesjes Bewerken

Volgns de Duutsche Ständiger Ausschuss für geographische Namen (StAGN) moakn de volgnde landn dêel uut van Ôost-Europa:

De Verênigde Noaties (VN) kenn 't begrip "Centroal-Europa" nie. Zynder reeknn ook de volgnde landn toet Ôost-Europa:

De volgnde landn liggn in Azië, zowel volgns de StAGN of de VN, moa ze wordn toch dikwyls by Ôost-Europa gereeknd: