Albrecht Rodenbach

Dit artikel es geschreevn in 't Roeseloars, en da zou best ozô bluuvn.

Albrecht Rodenbach (Roeseloare, 27 oktober 1856 - Roeseloare, 23 juni 1880) wos een West-Vlamsche schryver en dichter.

Albrecht Rodenbach

J'is e symbool voe de Vlamsche Bewegienge en terzelfdertyde êen van de bekendste istorische figeurn van Roeseloare. Albrecht eet ol t'ôpe nie lange geleefd want j' is mor 23 joar gewordn. Je kwam uut een ryke familie die eigentlik afkomstig was uut Andernach an de Reyn. Zyn familie is in Roeseloare begunn met een jeneverstokery (zyn noenkel) mor eigentlik zyn ze 't best bekend van de Brouwery Rodenbach met under specioal doenker bier (da nu van Palm is). De schryver Georges Rodenbach wos zyn koozn.

Albrecht Rodenbach ip 't Sint-Amangspling in Roeseloare deur Jules Lagae

Albrecht wos nen dichtre die ferm beïnvloed gewist is deur Hugo Verriest, nen andere bekende Vloamieng, die als paster verboendn wos an't College van Roeseloare ('t Klêen Seminoarie). Doar is de Vlamsgezindeid van Rodenbach in gank gestookn gewist (oendanks 't feit da ze tuus Frans koutigdn, lik ofdat da de gewunte wos in dien tyd in menoagn die veel kluutn addn).

O't y in de poëzieklasse van Verriest zat, kwam't deur die Vlamsgezindeid ol zêre toet een "grôte stôringe" met de Franschgezindn directeur van 't College. Doa is ôok de Blauwvoeterie begunn (Vliegt den Blauwvoet, storm op zee). Et symbool van de vryeid da ze wildn ein, want de Vloamiengn addn ton nie vele te zeggn.

Rodenbach is deur die acsjes een bitjie et symbool van de Roeseloarsche studentn gekommn. Je zat in literaire kringn woa da ze ool da gedachtngoed verder wildn oentwikkeln. Je schrêef ôok gedichtn, moa den dag van vandoage leest er da niemand mêe. Z'ein ollêne moa nostalgische weirde.

Ip zyn 24e is't y overleedn an syfilis.

J'eet in Roeseloare een standbeeld ip et Pieter Dekoninckpling. Niemand in Roeseloare die wit woa da dat is omdat iedern echte Roeseloarnoare dat et Sint-Amangspling noemt omdat de Sint-Amangskerke doa stoat.

Wikimedia Commons