Andries Van den Abeele

Dit artikel zou beter herschreevn zyn in 't Brugs.

André Maurice Jean Marie (Andries) barong Van den Abeele (Brugge, 12 april 1935) is e West-Vlamschn oundernemer, historicus en polletieker.

Andries Van den Abeele (2010)

Functies Bewerken

In 1979 wierd Van den Abeele voôrzitter van de Provinciale Commissie West-Vloandern (Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen). In 1980 wierd je oendervoôrzitter, in 2000 voôrzitter (mandoat twi kis verlengd: 12 april 2005 en 7 mei 2009) en vanof 12 april 2010 eêrevoôrzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Je was ook:

 • stichtend voôrzitter en bestierslid vzw 'Het Orgel in Vlaanderen'
 • stichtend voôrzitter vzw Marcus Gerards, Brugge
 • lid road van bestier 'Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België' (KVHWTB)
 • oendervoôrzitter 'Vereniging voor de Bescherming van het onroerend cultureel erfgoed'
 • voôrzitter en eêrevoôrzitter 'Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle', Brugge.
 • medestichter, voôrzitter en eêrevoôrzitter postuniversitair 'Centrum R. Lemaire voor conservatie', KUL, Leuven
 • bestierder Europacollege Brugge (1975-1978)
 • voôrzitter en eêrevoôrzitter ICOMOS-België (Internationale Road vo monumentn en landschappn)
 • voôrzitter Internationaal Comité 'Villes Historiques', ICOMOS.
 • voôrzitter en eêrevoôrzitter vzw 'Informatiecentrum voor architectuur, stedenbouw en design' (CIAUD-ICASD), Brussel
 • voôrzitter 'Belgisch Comité voor het Europees Jaar van het Leefmilieu' (1986-1988)
 • voôrzitter 'Stuurgroep monumentenzorg en milieu binnen de Koning Boudewijnstichting' (1988-1990)
 • stichtend voôrzitter 'Vereniging van historische steden in België' (1973-1977)
 • voôrzitter Verboend van christelike werkgevers (VKW), afd. Brugge
 • voôrzitter Verboend van Christelike Werkgevers (VKW), afd. West-Vloandern
 • bestierslid Verboend van Christelike Werkgevers (VKW)
 • bestierslid Koamer van Koophandel, Brugge
 • consulair rechter, Rechtbank van Koophandel, Brugge
 • bestierder en commissoaris van de nv 'Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen' (MBZ)
 • bestierslid 'Genootschap voor Geschiedenis te Brugge'
 • bestierder vzw MAfestival Brugge, Musica Antiqua, Festival van Vloandern Brugge
 • bestierder Cultuurbibliotheke, Brugge
 • bestierslid vzw Moritoen, Brugge
 • bestierslid vzw 'Collegium Instrumentale Brugense', Brugge
 • voôrzitter, eêrevoôrzitter en bestierslid Centrum Ryckevelde en Stichtienge Ryckevelde
 • bestierslid 'Centrum voor het Beeldverhaal', Brussel
 • mede-oprichter en bestierder 'SOS voor een Leefbaar Brugge'
 • redactielid 2000 Jaar Brugge en de Bruggelingen - Het Brugge van toen en nu - De 25 Dagen van Vlaanderen
 • lid Trends Genootschap
 • redactielid Bulletin 'Vereniging van de adel van het koninkrijk België'
 • medeoprichter van 't conservatief Vlams opinieblad Nucleus
 • commandeur in de Kroônorde
 • chevalier des Arts et des Lettres (Frankryk)
 • lutenant (KRO) e.r. van 't Vliegwezen
 • ridder in de Orde van 't Manneke uut de Mane

Publicoaties Bewerken

 • Emiel Van den Abeele - een vechter, Tielt, 1969
 • An ancient town for modern inhabitants, Brugge, 1970
 • Financial means for conservation and restoration problems, Council of Europe, 1975
 • La sauvegarde des petites villes historiques : aspects légaux, financiers et administratifs, Paris, Icomos, 1975
 • Structuurplan Brugge (1976) tegoare me verschillige schryvers
 • Structuurplan Brugge, drie jaar later. Voorlopige conclusies en ervaringen (1979)
 • Steden van België - Brugge, tegoare me Paul Van Leirsberghe, uutgave Artis Historia, 1980 - Ook Franse uutgave
 • Het negentiende-eeuws Sint-Jan, een monument (1981)
 • Witboek van het cultureel onroerend erfgoed (1981) tegoare me verschillige schryvers - Ook Franse uutgave
 • Ik kom u te vragen een uytsteekbart (1983)
 • La Réunion des Amis du Nord à Bruges, une résurrection manquée (1986)
 • Van achter de wilgen, delen 1 tot en met 7 (1986-1992)
 • (tegoare me Christopher Webster) Architect Robert D. Chantrell en de kathedraal van Brugge, Brugge Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, 1987
 • De Kortrijkse vrijmetselaarsloge L'Amitié, 1989
 • In Brugge onder de Acacia. De vrijmetselaarsloge ‘La Parfaite Egalité’ (1765-1774) en haar leden (1987) ISBN 90-6200-166-1
 • Brugge mort (1990)
 • De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en Vrijmetselarij (1991 en 2011) ISBN 90-72411-75-7
 • Les enfants d'Hiram, francs-maçons et franc-maçonnerie (1992) ISBN 90-5466-011-2
 • Makelaars en handelaars (1992) tegoare me Christophe Catry
 • Brugge, stad met vele gezichten (1994) tegoare me Hugo Maertens en Frans Verleyen. ISBN 2-87114-108-8. Ook Franse uutgave: Bruges aux cent visages ISBN 2-87114-105-3 en Iengelse uutgave: Bruges, a city of many faces ISBN 2-87114-109-6
 • Tuinen en verborgen hoekjes in Brugge (1998) tegoare me Hugo Maertens. ISBN 90-73516-30-7. Ook Franse uutgave: Jardins et coins secrets de Bruges ISBN 2-87114-148-7 en Iengelse uutgave: Gardens and secret places in Bruges ISBN 2-87114-152-5
 • (tegoare me Christopher Webster, "A portentious mass of bastard Romanesque frippery" : an early ecclesiological export, in: Architectural History, 42 (1999).
 • Het ridderlijk gezelschap van de Witte Beer (2000) ISBN 90-802756-7-0
 • Epitaaf voor Dirk De Witte (2002) ISBN 90-802756-9-7
 • André Gide, Bruges et les Presses Sainte Catherine, Bulletin des amis d'André Gide 32, no. 142, (2004)
 • Joseph François Marie Justin comte de Viry, un parcours européen (2005)
 • De Balie van Brugge. Geschiedenis van de Orde van advocaten in het gerechtelijk arrondissement Brugge (1810-1950), (2009)
 • Vele bydragen in ounder andere Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, Biekorf, Brugs Ommeland, Vlaamse Stam, Wetenschappelijke Tijdingen, Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, De Leiegouw

Externe koppelienge Bewerken