Basilicoale kerke

En basilicoale kerke es e religieus gebouw woavan dat et groundplan gebaseerd es up da van en Romeinse basilica. Die maniere van bouwn stoat tegenover centroalbouw woa dat et gebouw symmetrisch es upgezet round e centroal punt.

D' Illig-Bloedbasilieke is gebouwd in de 12e êeuw

Upbouw van basilicoale kerkgebouwn bewerkn

Zukke kerkn hèin:

  • e rechthoekig driebeukig groundplan
  • en hoge, bree middnbeuke
  • twee klindere zybeukn die smoller en ligger zyn dan d'hoofdbeuke
  • één of meer absiden die mèi 'n tyd in 't verlengde kwoamn te liggn van e priesterkoor
  • middnbeuke en zybeukn zyn geschid deur scheeboogn

De middnbeuke es de luchtbeuke. De boovnluchtn zorgn vo verluchtienge in de kerke eur middnschip.

Variantn bewerkn

D'r bestoan verschillige variantn van basilicoale kerkn lik hallekerkn, oe middnbeuke en zybeukn even groot zyn, en zoalkerkn, oe 't gebouw gin zybeukn en hèit.