E beuze is e dêel van e klêdiengstik. 't Is e sôte zakske dat mêestal derip genoaid is of derin verwerkt is en woa daj verschillnde klêne diengn in ku steekn. Typisch zittn der in e broek azo broeksbeuzn.

Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn. Crystal txt.png