Bedektzoadign

(deureverweezn van Blommeplantn)

De bedektzoadign of blommeplantn (Angiospermae of Magnoliophyta) zyn de belangrykste groep van de landplantn. Juste lyk de naktzoadign (gymnospermae) zyn 't zoadplantn moa ze verschilln dervan omdan ze blommn droagn en omdan z' hunder vôortplantn deur zoad in vruchtn. De noame "bedektzoadign" is e vertoalienge van de weetnschappelyke noame "Angiospermae".

De blommeplantn hen hunder 245-202 miljoen joar geleen begunn ofsplitsn van d' andere zoadplantn en d' êeste woavan da 't bestoan gekend is, zyn van 160 miljoen joar geleen. Z' hen hunder geleidelyk an enorm gediversifieerd en ze zyn wydverspreid gekommn.

Wikimedia Commons