Een dêelgemêente is in België ‘t groundgebied van de gemêenten die, vó de grôote fusies in de joarn 1960-1970, nog zelfstandig woarn. Binn e fusiegemêente liggn juste zovele dêelgemêentn lik woaruut da de fusiegemêente ooit es ountstoane. Een vôormoalige gemêente mag em dêelgemêente noemn a 't een ounofhankelikke gemêente wos ip 1 januoari 1961, 'n officieeln startdoatum van de grôote erindêliengsoperoatie.

Noambord ip de grenze van de dêelgemêente Vladslo