Discuusje Wikipedia:Twidde Gebrukersbyêenkomste

Active discussions

Oe herkennn we mekoar? Zoekt achter êen van die gast'n.

3 keirs road'n wie da ze 'têest goa verkenn'n! :-D --Astro 22:16, 8 moarte 2007 (UTC)
'k moe toch ne kêe goe peizn, moar ik goat nie zyn :-) --D-rex 07:05, 9 moarte 2007 (UTC)
Astro, ge bedoelt toch nie dienen dikk'n reks? --Patrick 08:06, 9 moarte 2007 (UTC)

Uproep an de anwezigen up de byeenkomsteBewerken

An olle anwezigen: oe 'k etwod vergeet'n è, zette 't moa gerust d'rby! --Patrick 11:49, 10 moarte 2007 (UTC)

EtaloagebladBewerken

Kvin wel dawe een etalege poagina moetn in iedere wikipedia toale it da en oaljin west vlams nie das een portaal me al de beste artikels.

Zie je gy da zittn voe an zuk blad te begunn? M'hèin hier ol meer of e kee geziene da en kleen artikel kut uutgruujn tout e serieus artikel deurda verschillige andere schryvers effenan stikkn d'rby schryvn. Goa gy moa jounen gank David-bel, ge zy goe bezig. --Patrick 16 mei 2009 11:07 (UTC)
Ki gevondn dawe da oalik al in da noemt bofartikels int west vlams en kpeizde jist dat da etaloage ging noemn noa tverwestvlamde van etalage int nederlands --David-bel
Terugkeren naar de projectpagina "Twidde Gebrukersbyêenkomste".