Sandbox.jpg

Welgekommn ip Wikipedia.
We zien da j' hier vandoage an 't speeln zyt.
O j' azo moar etwa wil probeern, doe da ton liever in de specioal doarvoorn gemakte zandbak.

O je toch deuregoat mè môoschn, ton moetn me joen IP-adres blokkeern.


O je serieus mêer wil weetn, kyk noa : 't Helpblad vo nieuweliengn.


Ik zie dreetn en k'eetn gêêrn erweetn. Aj meer wilt weetn va ik moej mor e twuk loatn weetn no dreetn@hotmail.com (ni datie email bestoat mojagow). Kgo nog e bitje meer over mezeevn vertelln: ke pitn i me mulle e ke e kiend me e dikke mulle. voilagi

PinguinsBewerken

jaah, awel eeh, pinguins zien zukke zwoarte beestn me ne witn buk. e orange froete, woa datr altied wel etwuk va visbucht izit. Die beestn leevn inde koude butnlucht in antartica (hele beneen upde koarte) en tis doa koed. ze fretn assan vis e, en onze koed en , gonze aal tope in e bende ga stoan, daze nimi koed en.