Een doze bestoat mjistool uut kartoeng soms me kolle of plakband vaste gemakt.

Een doze van kartoeng

Voorbeeldn zin een sulferdoze (voo sulfers) of un stuuttedoze (voo stuutten), soms ook gebruukt voor bakske van afstandsbediening (give kji de doze...). Figuurlijk wok wel voor een oed wuuf: 'n oede doze of un vize doze (kwaai wuuf). Of oej gevooln it: ki ip mien doze gevooln.