E fersjette, forsjette of vorkette is e sôorte aloam die dêel uutmakt van de couverts en die bestoat uut een handhoave met an den andere kant e dêel tandn, geweunlik drie of viere. E fersjette is mêestal gemakt van metoal en dient vo 't eetn noa de mound te briengn zounder 't vaste te pakkn met de viengers, of vo 't ip ze plekke t' houdn by 't snyen met e mes.

Verschillige sôortn fersjettn

Sôortn

bewerkn
  • Dessertfersjette, e bitje klinder of e geweune fersjette
  • Fonduefersjette, lange fyntige fersjette mè twi tandjes
  • Vlêesfersjette, grôte fersjette mè twi lange tandn, die gebruukt wordt vo vlêes omme te droain en vo 't vaste t' houdn by 't snyen