Fort van Beieren

(deureverweezn van Fort van Beiern)

't Fort van Beieren is een fort teegn Kôolkerke, een dêelgemêente van Brugge.

Binnenkant van 't Fort van Beieren

Geschiedenisse bewerkn

't Fort wierd an 't begin van d' 18e êeuwe deur de Fransn architect Vauban ountworpn. 't Was een ounderdêel van een project da vorzaag van de vestn van Brugge hêelteganstn t' herbouwn.

Achter den dôod van de Spoansche keunienk Karel II was der gin directn upvolger, en zowel Leopold I, de keizer van Ôostenryk, en Lodewyk XIV, keunienk van Vrankryk, maktn aansprake up de trône. Lodewyk XIV kreeg het vo mankoar van zyn klêenzeune, Filips van Anjou, up de trône te krygn, moar in 1702 vormdign Holland, Ôostenryk en Iengeland een verbound met oge derup van de Zudelike Nederlandn t' herovern.

De Fransn steurdign Vauban noa Brugge vo de stad te verdedign tegen de nôordelike legers. 't Fort van Beieren makte dêel uut van da project. 't Fort haad de vorm van een vuufpuntige sterre en der woarn vuuf batajongs in gevestigd. 't Fort wierd nôoist angevolln en achter 1706, ô Vloandern deur d' Iengelse en d' Hollanders bezet wierd, haad het fort hêleganstn gin nut mè. In 1715 kwaam Vloandern ton ounder Ôostenryks besteur, en de latste soldoatn verlietn 't fort in 1748. 't Fort wierd nog vor een latste kê gebruukt in de Twiddn Weireldôorloge deur de Duutsers.