Frank Deboosere

Frank Deboosere (Mecheln, 1 ogustus 1958) is e Vlamsche wêerman voe de VRT.

Frank Deboosere in 2013

Deboosere ed e kandidoatsdiplom in de wetenschappn, richtienge Natuurkunde, en gieng loater regentoat Nederlands, Iengels en Geschiedenisse studeern.

J'is getrouwd med Hilde Simons, die in 1987 oak hêel kort weervrouwe was voe de VRT. De familieje Deboosere weund in Meise (Westrode) en hêd vier joenges.

Od in moarte 1987 de leegte die Armand Pien achterliêt moest opgevuld wordn, wierden vier presentoators aangenomn: Georges Küster, Bob De Richter, Frank Deboosere en zyn vrouwe Hilde Simons. Zy wierd achter zes moandn, in de zoamer van 1988, ipgevolgd dur Peggy De Meyer. Deboosere presentirde zyn êeste weerbericht ip 12 moarte 1987.[1] In 1993 hieldn Bob De Richter en Peggy De Meyer d'ermee ip. Zynder wierden vervangn dur Eric Goyvaerts, Sabine Hagedoren en Ron Cornelissen. In 1997 wier beslist de VRT-weerploege of te slankn. Sindsdién prisentirt Frank Deboosere ofwisselnd mê Sabine Hagedoren 't weerbericht ip de VRT-televiesje.

Iedere latste vrydagavond van de moand (buut'n binst de zoamermoandn juli en ogustus) presentirt Frank Deboosere den Astroclub ip de Volkssterrewacht Mira in Grimbergn, woar datje t'y sins 1984 actief vrywillig meewerkt.

In 1994 wierd ie dur de Snorrenclub Antwerpn toe "Snor van't Joar" verkoazen. In 1999 ét je zyn snor ofgeschoarn.

In 1997 kreeg't ie den êersten Wablieft-prys voe de 'kloare toale' dat'ie bist zyn wêervertellienge en de presentoaschjie van 'De kip of het ei' gebruukte.

Sins 2003 is't ie vôorzitter van "Kom Op Tegen Kanker".

In 2007 en 2008 was't ie oak te zién in Man Bijt Hond os "t milieuvintje", een rubriek waarin dat'ie (lik e klêen groeên vintje) typs gaf voer energié te spoaren. Je was oôk kort te ziên in F.C. De Kampioen'n.

In het koader van't Internationoale joar van de sterrekunde (nor anleidienge van de vieroenderste verjoardag van't gebruuk van den telescoop dur Galileo) is't ie ambassadeur van de sterrekunde.

In 2009 kreeg't ie os vôorzitter van Kom Op Tegen Kanker de bosereprys van de Verêenigienge voe Bus in Vloanderen.

Ip moandag 12 maart 2012 wierd ie geviêrd met zyn 25 joarigen jubelee va wêerman.

BibliografiêeBewerken

  • Weer & Milieu, Globe/Roularta Books, Groot-Bijgaarden, 1996
  • Reis door het heelal, Standaard Uitgeverij, 2008
  • Meer weer, Roularta, 2009

Externe lienkBewerken

<references>

  1. Frank Deboosere 25 jaar weerman