Ne fuif of d'oudere benoaminge thé dansant (td) of een fête (vanut 't Frans) is de benaminge vo e fêest me uselikke karakter. Er is ook mêestol ne dj, schône versiering en et et is meestal bedoeld vo jounge mensen vanaf viftiene toe round de veertig.

Fuiven gaan meestal deure in e tente, hangaar of e feestzale.

Verjaardagsfuiven ip de vrydagavendBewerken

Verjaardagsfuiven zyn surtoe de vrydagavend. Ze zyn kleenschalig, gebrukelik viftig à hounderdviftig gasten. De latste jaren begun der assan meer en meer 18-jarigen ne verjaardagsfuif te geven. Sommigen doen 't allene, mo 't is populairder om tope met 2 of 3 maten ne verjaardagsfuif te geven. Azo maken ze 't mekaar meugelik om een schoon bendje volk t'en, ne discobar te vragen en ne bar t'installeren. Ze vragen gin entreegeld, en gasten bring meestal ne kado mee. De inrichters presenteren meestal de drank helegans of gedeeltelik gratis an. Sommigen, surtoe de boeren, tracteren met hot-dogs of andere broodjes. Meestal draaien d'oeders en grootoeders van de inrichters der een bitje round voe de bar en andere klusjes te voorzien. By plattelanders gaan zukke fuiven gebrukelik deure her en der in hangaars of in boerderygebouwen, zodanig dat er nie te vele gin gebeurs klagen over geruchte of geluudsoverlast. Grote klassiekers zyn der nie ip vrydagavend. Vrydagavendfuiven begun vroeg, round te negenen, en stoppen ook vroeg, tusschen te twaalven en te tween. Verjaardagsfuiven zyn ip uutnodiginge, z'en dus een privékarakter.

Grote KLJ-fuiven ip zaterdagavendBewerken

De grote fuiven met een openbaar karakter zyn gebrukelik ip zaterdagavend. In West-Vlaanderen zyn der her en der KLJ-afdelingen die alle jare één of twee grote fuiven organiseren. Hele klintjes lik de Jungle-fuif van KLJ Oudenburg trekken round de 300 persoon, en hele grote lik de fuiven van KLJ Staen trekken toe 5000 persoon. Gebrukelik trekt ne KLJ-fuif round de 1500 à 2000 man. KLJ-fuiven en ook de grote fuiven lik van de KSA zyn gin chiqué-angelegenheden, mo zyn wel goed gestructureerd en der is assan goed gekeken no veiligheid. Ze begun geweunlik round te negenen, al komt 't meeste volk mo vanaf round ten elven. Entree kost round de vuuf euro. Vanaf te tween is 't gratis entree. Der zyn bars voe bier en cola, en dernevest is er dikkers ne jeneverbar. Bongsjes ku'j'assan kopen per consumptie al is algemeen gebruuk van een zuupkaarte te kopen. De die zyn goed voe 10 consumpties. Vanaf te tween begun de jounge gastjes van round de 16e nor huus te gaan. Tegen te vieren is 't volk al goed geminderd, en tegen te zessen zyn d'inrichters meestal al néstig an 't ipkuuschen.

Zundagavendfuiven als cultureel erfgoedBewerken

Per uutzounderinge bestaan der nog assan een paar zundagavendfuiven. Structureel zyn ze goed te vergelyken met de fuiven van de zaterdagavend, al trekken ze gin zukke grote masse volk nie meer. Voorbeelden van zundagavendfuiven zyn de Kermis-TD van KLJ Gistel-nie-Geweune, en 't Pinksterbal van KLJ Kanegem.

Fuiven ip andere avenden van de wekeBewerken

Ip andere avenden van de weke kun der vaneigens ook fuiven voorkomen, bevoorbeeld 't Kerstbal in Brugge ip Kerstdagavend, ook ip Oedejaarsavend zyn der heel wa fuiven, bevoorbeeld grote in Brugge en in Kortemark enzovors.