Een gazette is een publicoatie met allerhande informoatie. 't Bestoat geweunlik uut een dêel t'opegevouwn bloaren van een dinnig papiertje worip tekst en foto's gedrukt zyn. Een uutgoave verschynt mêestal doageliks of wekeliks.

Kioske mé gazettn in Argentinië

Inoudelik bewerkn

In een gazette stoat mêestal recent nieuws over polletiek, misdoaden, economie, sport en cultuur en andere gebeurtenissn. Die actualiteitn kunn van ip weireldvlak, nationoal vlak of van ip platselik niveau kommn.

Tussn d'artikels stoan regelmoatig advertensjes. Da's de belangrykste bron van inkomstn voor den uutgever.

Een gazette eit geweunlik een bepoald soortig doelpubliek en stemt den inoud doar ip of.

West-Vlamsche gazetten bewerkn