Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

E gemêenthuus is een overheidsgebouw woa dat d'ambtenoarn van de gemêente, de burgemêester en scheepns werkn en woa dat de gemêenteroad vergoadert. At de gemêente e stad is, wordt da gebouw meestol 't staduus genoemd.

Gemêenthuus van Zwevegem
Wikimedia Commons