Geslacht (biologie)

‘t Geslacht of genus (meervoud genera) is een niveau in de hiërarchie van de biologische taxonomie en bestoat uut één of mêer sôortn. Ounder ‘t geslacht komt er soms nog een oundergeslacht of subgenus.

Al de sôortn in een geslacht en een tweedêlige noame (binomen), die uut ’t geslacht en de sôorte bestoat. Larus ridibundus, de kokmêeuwe byvôorbeeld is een sôorte in ’t geslacht Larus.

Geslachtsnoamn wordn in gedrukte tekst cursief en met een oofdletter geschreven. Vo ’t gemak wordt ‘t geslacht in combinoatie met de sôortnoame dikwils ofgekort tout één oofdletter: P. tigris, P. leo. Soms komt de geslachtsnoame overêen met de sôortnoame bv. Crangon crangon, de nôordzêegernoare en zelfs met de noame van de oundersôorte.