‘t Gruuthusemuseum is ’t Stedelik Museum vor Oudheidkunde in Brugge.

Gruuthusemuseum
Gruuthusemuseum
De gevels van 't Gruuthusemuseum ol de kant van de Reie en den Hof van Arents

Liggienge

bewerkn

't Stoat lik ‘t Groeningemuseum en Arentshof an den Dyver en ’t is oundergebrocht in ‘t 15e eeuws paleis van d’heern van Gruuthuse.

Van paleis tout museum

bewerkn
  • van ca. 1425 tout 1596 weundn d’heern van Gruuthuse in ’t paleis.
  • van 1628 tout 1874 was ‘t e socioale instellienge: “Berg van Barmhartigheid”.
  • van 1900 tout 1954: ’t museum van ’t Oudheidkundig Genootschap van Brugge.
  • van 1955 tout 2015 ’t Stedelik Museum vor Oudheidkunde en Kunstnyverheid, loater kortweg Gruuthusemuseum.
  • sedert 2019: Gruuthusemuseum (hêel vernieuwd ols "stadsmuseum", over "500 jaar Brugse geschiedenis in historische objecten")

De Gruuthusecollectie

bewerkn

In ’t joar 1865 en d’r ênigte historici en antiekkenners in Brugge ’t Oudheidkundig Genootschap ipgericht vor e verzoamelinge an te leggn van ‘t Brugs verleedn. De twoalf leedn woarn drie menschn van ’t ounderwys, w.o. de letterkundign Hugo Verriest, (ton leroare an ’t Brugs Sint-Lodewykscollege), twi archivoarissn, twi architectn, w.o. William Brangwyn, voader van Frank Brangwyn, ’n advokoat, ’n ounderpaster, e glasschilder, de Brits-Brugschn oudheidkundign James Weale, en de Vlamschn priester-dichter Guido Gezelle. Zynder liggn an de basis van de Gruuthusecollectie.

Under tentoonstellingsruumte ip ’t eeste verdiep van ’t Belfort was te klêne gewordn en tien joar achter de stichtingsdoatum kostn ze ’t stadsbestier d’r toe beweegn vo 't oud Gruuthusehof te koopn en t’herstelln vor over e museumgebouw te beschikkn.

Beziensweirdigheedn

bewerkn

Boovn den ingank stoat er e standbeeld van Lodewyk van Gruuthuse, te peird.

D’r zyn à peu près dertig zoaln w.o. ’n apotheke, e provisiekoamer en ’n oude keukn, ollemolle me diengn die verwyzn no ’t leevn tusschn de 15e en 19e eeuwe: meubels, beeldn, edelsmeedwerk, textiel (kant en wandtapytn), voorwerpn van de vroegere gildn, woapens, muziekinstrumentn, eirdewerk, muntn en penningn...en ook de guillotine, die in Brugge nog tout in de 19e eeuwe gebruukt gewist is. In 1803 is de beruchtn struukrover Bakelandt d’r deure ounthoofd.

In d’êrezoale is d'r e zeldzoame buste van keizer Karel V uut 1520 te zien, verzekers e werk van Konrad Meit.

‘t Oratorium of bidtribune die uutgift ip ’t koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerke, kan ook bezocht wordn.

In 't Gruuthusemuseum is d'r ôok e klêen veistertje van woaruut da je e goed zicht eit ip 't Bonifaciusbrugsje en doar gezet is vor 'n uutzicht t'ein ip 't woater vo de bôotn in 't oge t'houdn.

’t Museum wierd ol e kêer heringericht in 2007. In 2015-2019 wierd het gebouw ton van boven toet oender gerestaureerd en tegeliek wierd er een hêele nieuwe inrichtienge gedoan. 't Vernieuwde museum is were open van tenden meie 2019.

Koppelinge noar elders

bewerkn