Internationoal Fonetisch Alfabet

(deureverweezn van IPA)

Et Internationoal Fonetisch Alfabet (Iengels: International Phonetic Alphabet (IPA)) es e notoasjesystim vo de klankn die in mienschelikke sproake voorkommen. 't Es grotendeels gebaseerd up et Romoanse alfabet. In 't zogenoamde Uutgebreide IPA (extended IPA) zyn d'r nog e hele reke diakritische tekens toegevoegd vo klene verschilln in d'uutsproake were te geevn. D'r bestoat ook nog een styf ingekorte IPA-versie in ASCII-tekens: SAMPA. 't IPA es surtout deur toal- en sproakkundigen gebruukt.

Et Internationoal Fonetisch Alfabet (Iengels)

Alfabet bewerkn

Plosieven bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemloze bilabiaal p  
Stemhebbende bilabiaal b  
Stemloze alveolair t  
Stemhebbende alveolair d  
Stemloze retroflex ʈ  
Stemhebbende retroflex ɖ  
Stemloze palataal c  
Stemhebbende palataal ɟ  
Stemloze velair k  
Stemhebbende velair g  
Stemloze uvulair q  
Stemhebbende uvulair ɢ  
Stemloze glottaal ʔ  

Nasalen bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemhebbende bilabiaal m  
Stemhebbende labiodentaal ɱ  
Stemhebbende alveolair n  
Stemhebbende retroflex ɳ  
Stemhebbende palataal ɲ  
Stemhebbende velair ŋ  
Stemhebbende uvulair ɴ  

Trill bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemhebbende bilabiaal ʙ  
Stemhebbende alveolair r  
Stemhebbende uvulair ʀ  

Tap of Flap bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemhebbende alveolair ɾ  
Stemhebbende retroflex ɽ  

Fricatief bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemloze bilabiaal ɸ  
Stemhebbende bilabiaal β  
Stemloze labiodentaal f  
Stemhebbende labiodentaal v  
Stemloze dentaal θ  
Stemhebbende dentaal ð  
Stemloze alveolair s  
Stemhebbende alveolair z  
Stemloze postalveolair ʃ  
Stemhebbende postalveolair ʒ  
Stemloze retroflex ʂ  
Stemhebbende retroflex ʐ  
Stemloze palataal ç  
Stemhebbende palataal ʝ  
Stemloze velair x  
Stemhebbende velair ɣ  
Stemloze uvulair χ  
Stemhebbende uvulair ʁ  
Stemloze pharyngeaal ħ  
Stemhebbende pharyngeaal ʕ  
Stemloze glottaal h  
Stemhebbende glottaal ɦ  

Laterale fricatieven bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemloze alveolair ɬ  
Stemhebbende alveolair ɮ  

Approximanten bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemhebbende labiodentaal ʋ  
Stemhebbende alveolair ɹ  
Stemhebbende retroflex ɻ  
Stemhebbende palataal j  
Stemhebbende velair ɰ  

Laterale approximanten bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Stemhebbende alveolaar l  
Stemhebbende retroflex ɭ  
Stemhebbende palataal ʎ  
Stemhebbende velair ʟ  

Kliks bewerkn

Naam Tekst Afbeelding
Bilabiaal ʘ  
Dentaal ǀ  
(Post)alveolair ǃ  
Palatoalveolair ǂ  
Alveolair lateraal ǁ  

Zie ook bewerkn

Externe koppeliengn bewerkn