Jules Destrooper

D'r zyn mêerdere betekenissn vo Jules Destrooper:


Disambig-dark.svg
Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Jules Destrooper.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Jules Destrooper en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Jules Destrooper.