De kamer van 't Brugse Vrye was de platse van woruut dat de schepens 't Vrye bestierden. De kamer bestound al in de Middeleeuwn, en wier al vermeld in de jaren 1300. Der wier in de kamer ook recht gesproken.

In tegenstellinge toe de vierschare waren de zittingen van de kamer nie openbaar. In de kamer wiern de processen gevoerd wo dat er gin ounderlinge verbintenisse of contract was tussen den eiser en de verwerder. Met andere woorden, in de kamer wiern de processen gevoerd wo da 't recht moste ginterpreteerd worn. Om gin precedenten te scheppen vergaderden de schepens in zukke processen met meern, minimum met vuven.

Processen wo dat er "snelrecht" nodig was, bevoorbeeld a't gink over levende beesten of over alimentatiegeld voe mensen, kost de zake voe de kamer worn gebrocht, ook al moste die zake in normale omstandigheen voe de vierschare gekomn en. Da was 't geval a't er gevraagd wier achter sommiere decisie.

Meestal naamde 't eerste document van een proces voe de kamer rekwest, soms wiern der voe de kamer processen begost met een causatie. De processen voor de kamer volgden in grote lynn de procedeure in 't Vrye zuste lik de processen die voôr de vierschare kwaam.

De kamer wier tope met d'andere instellingen van 't Ancien Regime ofgeschaft in 't latste decennium van de d'18d'eeuwe.

Bron voe voddere studie van de kamer bewerkn

Ip 't Ryksarchief in Brugge bin 't archief van Brugse Vrye zyn der de rekening vanaf 1397, oorkoen vanaf de 12d'eeuwe, de ferieboeken vanaf de jaren 1400, de wezeryakten vanaf 1415 etc.

Literateure bewerkn

  • L. Inghelbrecht, Processen in het Brugse Vrije. Taakverdeling tussen kamer & vierschaar, in: Jaarboek Spaenhiers, Koekelare, 2007.

Externe koppelienge bewerkn