Karel De Flou

Karel De Flou (Brugge 9 juli 1853 - 27 juni 1931) was e West-Vlamschn historieker, filoloog en letterkundign.

LeevnBewerken

Karel De Flou stopte an zyn dertiên joar me noa schole te goan en je kwam employé by de Provinsje West-Vloandern. Vele joarn an e stik leêrde De Flou toaln en geschiêdenisse ip zyn eign. Je was surtout g'interesseerd in toponymie. Zyn eêste gedrukte bydroage gieng over de Brugse stroatenoamn. Vanof 1879 begost ie de toponiemn te verzoameln.

Zyn publicoasjes woarn styf g'apprecieerd. Je kwam lid van de 'Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde' en je kreêg 'n eêredoctoroat van de Katholieke Universiteit van Leuven.

In 1911 kwam 't ie besteurslid van 't 'Genootschap voor Geschiedenis te Brugge'.

Zyn meêsterwerk is 't 'Woordenboek van de toponymie in Westelijk-Vlaanderen'.

PublicoasjesBewerken

  • Geschiedenis der Kerels van Vlaanderen (1877)
  • Schets der Nederlandsche Taal en der Taalstudie in de Nederlanden, (1883-84)
  • Cartularium van kerk en armendisch van Sint-Michiels (1895)
  • Promenades dans Bruges (1899, uitg. Aug. Bénard, Luuk, 233 blz. )
  • Een lofdicht op het Heilig-Bloed (1905)
  • Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge 1914-1938, 17 boekdeêln.
  • Over bronnen voor Toponymie. Inleiding tot de studie van de Vlaamsche plaatsnamen, Brussel, 1929.