De Keltn zyn e groep Indogermoansche volkern, ofkomstig uut Centroal-Europa, die achter 900 v.C. binnvieln in Gallië, Spanje, Itoalje, Grieknland en Iengeland.

Verspreidienge van de Keltn

De Griekn en de Romeinn kwoamn vanof de 4e êeuwe v.C. met hunder in contact. In de 3e êeuwe vestigdn z'hunder ook in Klêen-Azië, ounder de noame "Galoatn".

Ze zyn bykan overol geromaniseerd en ze verloorn in de mêeste gevolln doaby ook hunder toale.

De Keltische toaln moakn dêel uut van de Indo-Europeesche toaln.

Wikimedia Commons