Lengtegroad

(deureverweezn van Lengtegraad)

De lengtegroad es soamen met de brêedtegroad een geogroafische posisieandudinge in bolcoördinoatn. Ie wordt utgedrukt in bolcoordinoatn als volgt:

  • Bepoal een vlak deur de Nôordpool, Zudpool en Greenwich in Ingeland.
  • Bepoal een twêede vlak, ipnieuw deur de twêe pool'n en deur het punt woarvan daje de lengtegroad wil weetn.
  • Den oek tussn die twêe vlakk'n es de lengtegroad, positief oje ten Ôostn van Greenwich zit, en negatief oje ten Westn zit. In absolute woarde kant de Lengtegroad nie mêer dan 180° zin.
De lengte- en breedtegroadn ip e koarte van d' Eirde.
De lengtegroadn lôopn rechte, divergeernd vanof de nôordpool.

Nie gelyk de by breedtegroadn, èn de lengtegroadn gèn natuurlyk begunpunt. Dodeure wos't de mode van e grôotn of belangrykn stad te pakkn ols begunpunt. Ol noargelang de plekke èd 't onderandere El Hierro, Rôme, Koopnoagn, Jerusalem, Sin Petersburg, Pisa, Parys, Philadelphia, en Washington gewèst. De keuze voo Greenwich es dus volledig arbitrair, en tôont an da Ingeland et tôonangevende land wos ip't moment dan de coordinoatn ingevoerd zin. In 1884, èd de Internationole Meridioann Conferense de Greenwich meridioan ols nulmeridioan uutgeroopn.

Notoatie

bewerkn

Lengtegroadn wyrdn genoteerd in ols 't oantal groadn verscil me Greenwich. Dus Kortryk ligt byvôorbeeld ip drie groadn, zestien minuutn Ôosterlèngte of 03°16′0″O of 3,266667.

Belgischn standoardtyd

bewerkn

Omwille van de tringrôosters vô de trings die sedert 2 mei 1835 deur Belgie reedn, wos't er nôod an e standoardtyd. Doarom wyrdt er ip 22 februoari 1836 e KB gepubliceerd dat den anleg van meridioanlynn regelde. Dedee wyrdn gebruukt vô de zunnetyd te bepoaln en an d'and doarvan t' achteroaln van den lokoaln tyd van Brussel en dus den universeeln tyd van Belgie.

In Westvloandern ligt er ip de markt van Brugge e meridioan van bronzn noagels uut 1997 ip de grond. Doarip volt ton 's noens de scouwe van e koopern bol uut 1480 da vanboovn ip 't dak van Huus Bouchoute stoat.

 
Huus Bouchoute ip de markt van Brugge