Lijssenthoek

Dit artikel es geschreevn in 't Poperiengs, en da zou best ozô bluuvn.

Lijssenthoek is een Iengels kerkof in Poperienge (Boescheepseroute) uut 'n Êestn Weireldôorlog. 't Is ontworpn deur Reginald Blomfield en zyn ulparchitect Hutton. 't Leggen roend de 10.800 soldoatn begroavn, woavan bykan drievierde Iengelsche.

Graf van verpleegster Nellie Spindler ip Lijssenthoek

't Kerkof is ountstoan omdat er in 't geburte, sedert 1915, e veldospitoal wos, ênigte kilomeiters achter 't froent. Ol wie dôod goenk, wos doa ton begroavn. 't Ospitoal lei in de wêe va Remi Quaghebuer, e boer. Doarom noemde 't kerkof hêel in 't begun: Remy Cemetery.

Lijssenthoek is 't twidde grotste Iengels kerkof in 'n Westoek (en Belgie), achter 't Tyne Cot.

OpmerkelikBewerken

  • 'n Oudstn en 'n joengstn soldoat leggn lasen makoar: Donald Snaddon (15) en W.Waple (52 joar).
  • 't Leggen oek 35 Chinezen begroavn: gin soldoatn, moa werkers van 't Labour Corps.
  • Op Lijssenthoek legt er êen vrouwe: Nellie Spindler, e verpleegster (Plot XVI, Rije A, Graf 3) [1]
 
Lijssenthoek Military Cemetery
 

BronnBewerken

  1. www.cwgc.org, URL bekeekn op 11/08/2007

Externe koppeliengeBewerken