D'r zyn mêerdere betekenissn vo Meter:

  • meter of meitr (ZO WVL) de SI-eenheid va lengte
  • meter of meitr (ZO WVL), algemêenen noame vôor an stik aloam of nen appareil om iets te meten, vb lintmeter, plôoimeter, goazemeter, woatermeter, drukmeter, dynamometer
  • meter, e vrowwe die doopgetuge is of het meterschap van etwa of etwien anveird eit
  • meter, courant gebruukt als andudienge of ansprekienge van en grôotmoedr. De boasis (soamen me dôopmeter) vôor de ansprekienge "mémé", in Vloanderen, zôowat de mêest gebruukte ansprekienge vôo grôotmoeder.


Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Meter.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Meter en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Meter.