Mininova

Mininova is êen van de grotste torrentsites van 't internet. Da betekent dat diene site files (bestandn) aanbiedt da j' kunt ipzoekn en downloadn. De website i begunn in januoari 2005 als opvolgre van suprnova.org, die offline ging in 2004 deur dat er illegoale bestandn werdn angeboodn. Vo zuk ne torrent te downloadn moe je een downloadprogramma gebruukn gelyk bevoorbeeld Bittorrent. In eind november werd minonova deur ne rechtbank een dwangsomme van miljoenn dollars ipgeleid a ze nog verder torrents en copyright bezwoarende bestandn elptn verspreidn, doavo èin ze der moetn mee stopn. Minonova is in beroep gegoan mo vôorlopig biedn ze oalêne mo nog legoale dingn adn, zogenoamde Content Distribution.

Logo van Mininova

Uutleg werkinge van MininovaBewerken

Bezoekers van Mininova kunn anoniem torrents uploadn (deripzettn) en ôok andere were downloadn (ofhoaln). Der weirdt gin erotisch materioal toegestoan en de ip-adressn van de mensn wirn nie ipgesloan. Ip 27 augustus 2007 stondn der 453.241 torrents ip de site, de mêeste woarn torrents vo tv-programma's en films. A j' etwa zoekt kun je ôok klikkn ip de verschillende categorien vo te probeern den brol der uut te krygn. De beste downloads zyn woa dat er vêle thank you's stoan en comments die de uploader bedankn. Soms zyn der ôok torrents woa dat er virussn inzittn, moa ‘t zyn mêestal wel mensn die zeggn ip de commentaarpagina van de torrent dat er een virus inzit en da je moe iplettn. Die virussn zittn er soms expres in mo soms ôok nie omda ze 't bevoorbeeld nie weetn en dat de virus em probeert te verspreidn. By films en zô zittn der normoal gin virussn moa wel soms by cracks van speln.

Uutleg seeders en leechers (S en L)Bewerken

Seeders zyn mensn die de torrent voorzien, beschikboar zettn, vo te downloadn. Hoe mêer seeders hoe rapper da je 't kun downloadn. Leechers zyn mensn die de torrent an 't downloadn zyn. Hoe mêer leechers hoe troager da je 't kun downloadn. A je dus etwodde an 't downloadn zyt, zy je ne leecher moa ge kunt ôok tegelykertyd ne seeder zyn. Stel da je 40% van ne torrent gedownload hèit en etwien anders nog moar 1% ton goat 't programma moakn dat ie em ôok al e bitje kan overpakkn van gy (dus leechn). A je 't bestand hêlegans gedownload hèit, is 't beste da je geweun lat stoan in de downloadmappe ton kunn minsn ôok van joun seed (torrent) gebruuk moakn en dus rapper downloadn. A je da nie doet, kunn ze da nie en der zyn ôok minsn die da controleern. A je vele leecht moa niks seed goan ze jou blokkeern en ku je niks mi downloadn van under. In je downloadprogramma ku je ôok instelln tot wukke snelheid ze van jou meugn ofhoaln. 't Is beste da je da beperkt tot 5 kb/s of 'ntwa anders kundje misschien krygn da ze zo rap van jou ofhoaln da gy zelve begint troager te downloadn. At er een bestand 0 seeders hèit ku je 't nie downloadn. At er etwien zyn noame zet achter zyn bestand ku je der ip klikkn en ton goa je noar de pagina van al zyn iploads bevoorbeeld -axxo

Vôordêeln van torrents downloadn tegenover geweun peer to peer downloadnBewerken

Geweun peer to peer downloadn is lik me Limewire of andere software. Ge tikt de noame van je bestand in en je kunt 't direct downloadn. Met torrents moe je nog e kêe noa torrentwebsite goan en programma's hèin die torrents kunn omzettn in geweune bestandn of omgekêerd.

  • Torrents zyn rapper a 't goat over grôte bestandn.
  • Torrents dienn mêer vo cd's, dvd's, tegen peer to peer geweun vo liedjes en zo.
  • Torrents biedn mêer verschillende downloadmeugelikheedn an.

Noadêel van torrents downloadn tegenover geweun peer to peer downloadnBewerken

't Noadêel is da j' er langer moet achter zoekn.

WeetjeBewerken

In 2006 was 't woord mininova numero 9 in de lyste van Google's mêeste zoektermn.

Externe koppeliengnBewerken