Nieuwn tyd

(deureverweezn van Nieuwn tid)

De Nieuwn tyd es de geschiedkundige periode die lôopt va oungeveer 1500 tot round 1800. 't Es de periode die volgt ip de Middelêeuwen en voorofgoat an de Nieuwstn tyd. Istorisch gezien begunt de Nieuwn tyd met de ountdekkingsreizen, die in vulle Renaissance vieln. Eet wos den tyd woarin da de mins stillekesaan van de dogma's van de Katholyke keirke ofstaptige en de weireld ip een mêer weetnschappelyke manier benoaderde.

Belangrike gebeurtenissnBewerken

  • 1492: Ontdekkienge va Amerika deur Colombus en andere ountdekkiengsreizn
  • Weetnschappelijke revolutie
  • Industriele revolutie
  • Kolonisoatie en verspreidienge van de Westerse beschoavienge
  • Godsdienstoorloogn