Olympic Brugge of den Olimpiek gelik z'in Brugge zeggen, is den êersten verênegienk van Brugge da zich ip de atletiek begost te concentrêern, ipgericht in 1934. Brugge êet nog een twidde, joungere, atletiekverênegienk, den ABAV. OB êet oke nog een twidden afdelienk in Knokke-Heist.

Et logo van "den Olimpiek"

Geschiedenisse bewerkn

De atletiekverênegienk Olympic Brugge is ountstoan in 't joare 1934. Te was de sportievelienk Louis Carlier, die tegoare mêe enigste vrienden de verênegienk stichtege. Ip den 15e februare van da joar kreegt den verênegienk by de KBAB 't stamnummero 15. De kleuren van de club woaren, tzelfste gelik de kleuren van 't embleem van 't Stad Brugge, rôo êe blauw.

Den êersten voorzittere vant vûfkoppige besteur was Etiennne Decraecke, dien beklêdege dien functê vo 30 joaren.

In 1936 sloot Julien Saelens êm an by de club. Dien sprintere werd 't boegbêeld ip de snelhydsnummero's en 'tis nor em dat 't loatere Bloso stadium ip Assebroek wier vernoemd. Ook den joarlikse mêeting, die z'n ground viendt in de vroegere "Dag Der Kampioenen" die ip De Klokke, ip Sint-Andries, deurgienk, wier nor em vernoemd.

De verênegienk kendege deur de joaren verschiedene hôogtepuntn:

  • Vanaf 1943 wier ter 20 joar langk den Doortocht Van Brugge gorganisêerd, da woar nen aflossiengswedstried mêe 'n international karaktere.
  • In 1977 vound 't WK vo veteroanen platse mêe 1700 deelnemers ût 26 verschiedene landen.

Ôke de Guldensporenmarathon tusschen Kortryk en Brugge teldege enigste kêren as VAL kampiôenschap, worounder 't Belgiesch kampioenschap vo veteroanen in 1991 en 't Belgiesch kampioenschap in 1992.

Deure de geschiedenisse âd Olimpiek Brugge vele topatleten worounder de vôorvermelde Julien Saelens, spurter Frank Verhelst die nu zijn kennisse deuregift an de joungere gastn, Anne-Marie Danneels die zowel op de piste as in 't veld by de besten hoordege, alsook Peter Daenens die furore maktege ip de stieple en recent nog Sven Pieters die in 1996 meedêe an d'Olympische Speeln in Atlanta.

't Adresse bewerkn

Bloso Sportcentrum "Julien Saelens", Speelpleinlaan 1, 8310 Assebroek

Externe koppeliengn bewerkn