Oogte, ôogte of ogte, kut op verschillige maniern ginterpreteerd worn, die in essentie wel al ip mekoar nerekomn. In ze zuverste definitie is den oogte et verschil tusschen e referentiepunt en et bovenste punt van et te beschouwn lichoam. De SI-êenheid is de meter. Andere êenheden zyn byvoorbeeld voet, myl, etc.

In de geografie es et referentiepunt meestol et oppervlak van den eirde of de zêespiegel. Byvoorbeeld, den oogte van de vluchte van e lynvliegtuug is over 't algemeen round de tien kilometers oge, of ter is e verschil van 10 000 meiters tusschen et vliegtuug en et oppervlak van den eirde, verticoal gemeetn.

Den oogte van etwa is in praktische êenheden assan positief, afankelik van et assenstelstel kat et echter ôok negatief zyn. Das ton echter wel zuver fysisch of wiskundig.

Den oogte van e lichoam wor ton were gedefinieerd deur et verschil tusschen et bovenste punt en et ounderste punt, da dus of referentiepunt fungeert. Byvoorbeeld, den oogte van e mens is gegeven deur et verschil tusschen ze top en zen ounderkant, oungeacht woa dat 'n em bevindt.