Pepeyn met de Bulte

Pepeyn met de Bulte (ca. 770 – Prüm, 811) was den oudstn zeune van Karel den Grôotn en zyn êeste vrouwe Himiltrude.

Je kwam nie in anmerkienge vo d’erfipvolgienge omda de wettelikheid van ’t huwelik van zyn moeder me Karel den Grôotn betwyfeld wierd. Karel zetteg’ heur an de kant vo te kunn trouwn me de Langobardische prinsesse Desiderata.

In 780 ounterfde Karel Pepeyn officieel en je liet de paus zyn derde zeune Karloman Pepeyn doopn, omda Pepeyn e belangryke noame was in de Karolingische dynastie.

Pepeyn met de Bulte blêef wel an 't hof van zyn voader en je was doa geirn gezien, ook deur bepoalde edeln die nie content woarn me de situoatië. Ze begostn in 792 met e komplot teegn Karel den Grôotn. Ze wildn hem, zyn vrouwe Hildegarde en hunder drie zeuns vermôordn. Ze kostn Pepeyn overhoaln vo mee te doen, vor azo toch an zyn ipvolgiengsrecht te geroakn. Mo ’t plan mislukte en ze wierdn beschuldigd van hoogverroad en g’executeerd.

Pepeyn wierd verplicht van in ’t klôoster van Prüm te goan, en vo de reste van zyn doagn te leevn ols monnik. J’is is doa gestorvn.