Philippe De Coene

Dit artikel es geschreevn in 't Kortryks, en da zou best ozô bluuvn.

Philippe De Coene (Rysel, 28 ogustus 1960) es nen West-Vlamsche polletieker voo de sp.a. Oloewel da't ie in Rysel geboorn es, es't nen echte Kortrikzoan, want achter een poar moandn es't ie vereust noa Kortrik.

Philippe De Coene

CarrièreBewerken

In 1981 es't ie begonn als journalist by De Morgen. Loater, vanof 1988 ei 't ie by verskillnde reclamebureaus geweirkt. Toen da de SP bezig wos mè de partie te vernieuwn in Kortrik, volt de ôge van Frank Vandenbroucke ip Philippe De Coene. Ie nôdigt em uut voo in de Domino-groep, de vernieuwiengsgroep van de partie, te zittn. In 1994 goat ie no Europa, als vervanger van Louis Tobback. In 1999 komt ie nie in 't parlement omda de SP zwoar verloorn eit, ie weirdt ton moa woordvoerder va Frank Vandenbroucke. In 2000 doet ie mee mè de gemêenteroadsverkieziengn en weirdt ie verkoozn tot êeste socialistische scheepn va Kortrik, ip het departement voo milieu en ICT. Vanof 2003 zit ie in 't Federoal parlement, achter ne goein uutslag. In de 2006 weirdt ie were verkoozn in Kortrik, moar tot ieders verrassienge loat de CD&V uddern oude partner volln voo de Open VLD.

By de Vlamse verkieziengn van 7 juni 2009 es 't ie me 13.000 vôorkeurstemmn rechtstreeks verkoozn tot Vlams volksvertegenwoordiger.

In 2012 trekt ie de sp.a-lyste in Kortrik by de gemêenteroadsverkieziengn.

Externe koppeliengeBewerken