Priemgetalln zyn cyfers da j' moa deur twêe getalln kut dêeln noamelik deur êen en deur 't getal zelve (vo een eevn getal ut te komn).

Moa 't mag nie êen zelve zyn. Da kan ôok nie wan êen es moa deur êen getal dêelboar, noamelik emzelve.

D'êeste 10 priemgetalln zyn:

Der wor nog assan nor e functievoorschrift gezocht voen alle priemgetalln op e reke te bekommn, moa z'en da nog noois nie gevoundn.