't Proosse of meer officieel de Proosdie van Sint-Donaas was e kerkelikke heerlikeid omdat 't in leen gegeven was an ne geestelikken hoge piet, de proost van Sint-Donaas. D'oudste vermeldinge van de wet en de redenaars van dienen heerlikeid dateren van 1067.

't Proosse bestound uut een hele reke enclaves met nen eigen wet in Brugge, en binn de kasselryn van 't Brugse Vrye, Veurne, Sint-Winoksbergn, Broekburg, Kassel, Belle, Rysel, Kortryk, en den Oudburg van Gent.

Voe 't bestier wier de proost bygestaan deur ne baljuw en 28 raadsheren die hier redenoars genaamd wiern. De voorzitter wier president genaamd.

't Proosse had een leenhof en e vierschare, olle twee met zeven schepens. Da leênhof ressorteerde ounder de Wetachtige kamer van Vlaandern, en had vuuf oundergeschikte leenhoven. De vierschare bezat zowel hoge, middele als lege rechtsprake. In criminele zaken was ze bevoegd voe d'uutsprake en voe d'uutvoeringe van kapitale vonnissen (dôodstraffen dus).

Bronne Bewerken

VANDERMAESEN, M., Overzicht van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Brugge, Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne, deel I, Archieven van overheidsinstellingen tot 1795, uutgegeven deur 't Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2001.