Salamanders van Vloandern

In Vloandern kwaamn der 5 salamanders vôorn. Juuste gelik met de puutn en paddn zyn de mêeste (zels de dee die voa 't moment as "redelik olgemêen" beschreevn zyn) bedrêegd of in aantal an 't ofneemn.

Vlamse name Nederlandse name Latynse name Versprêedienge Foto Details
Klêen woatersalamander Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris redelik olgemêen [1]
Vinpôotsalamander Vinpootsalamander Lissotriton helveticus zeldzoam [2]
Kamsalamander Kamsalamander Triturus cristatus vôrol in 't zuudn van West-Vloandern [3]
Viersalamander Vuursalamander Salamandra salamandra vrê zeldzoam in West-Vloandern [4]
Alpnwoatersalamander Alpenwatersalamander Mesotriton alpestris redelik olgemêen [5]

Interne koppelienge

bewerkn

Salamander

Externe koppelienge

bewerkn

Natuurpunt Hyla - Amfibieën en reptielen