De Scouts (in Zuud-West-Vloandern uutgesprookn ols 'skoets', en in 't noordn mêer ols 'schoets') is de jeugdbeweginge die in 1907 gesticht is deur Lord Robert Baden-Powel. Et is de grotste jeugdbeweginge in ons land vo kienders van 7 tout 18 joar, worachter dan ze ton in de leidienge kunn goan. Over hêel de weireld zyn der oungeveer 38 miljoen scouts in 217 landn. Et grotste dêel van de scouts zyn landscouts, mo der bestoan ook zêescouts - ook in West-Vloandern styf populair. Der zyn twêe federoaties in Vloandern, nl. de Scouts en Gidsen Vlaanderen (vroeger VVKSM) me 72.000 leedn, en de FOS, me 7.300 leedn.

Robert Baden-Powell

Ounststoan

bewerkn

In 1907 schreef Baden-Powel (Londn, 22 februoari 1857 – Nyeri, Kenia, 8 januoari 1941), een oude Iengelse militair, een boek met ols titel Scouting for Boys (Verkenn vo jounges) met ols oundertitel A Handbook for Instruction in Good Citizenship Through Woodcraft. Et boek was geschreevn vo jounge gasten en et was gebaseerd ip zyn ervoaringn in India, Zuud-Afrika en wa dat ie meegemakt aad binst de belegerienge van Mafeking (Zuud-Afrika) wo dat ie jounge gasten aad ingezet vor ollesoarte ipdrachtn. In 1907 stichttet ie den êeste scouts-groep binst et êeste kamp ip Brownsea Island. In België wordt in 1910 den êeste Belgische scoutsgroep ounder de noame ‘Belgian Catholic Scouts’-groep ipgericht. In 1916 richtte Georges de Hasque den êeste Vlamse zêescoutsgroep ip in Antwerpn. In 1930 wordn de Belgische scouts ipgesplitst in een Vlamse en een Wolse federoatie.