Instituut Mariawende - Blydhove: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
k
'tHet '''Instituut Mariawende - Blydhove''' is eeen middelboaremiddelbare scholeschool memet twêetwee vestigingnvestigingsplaatsen: Mariawende in de BoogschuttersloaneBoogschutterslaan upte [[Sint-Kruus]]Kruis en Blydhove in de GeneroalGeneraal LemanloaneLemanlaan inte [[Assebroek]]. Je kan terer de volledige cyclus TSO en BSO volgen.
 
==Mogelijke studierichtingen==
 
==Meugelikke studierichtingn==
===TSO===
 
*1e joarjaar: 1 A1A
*2e joar: Handel; Socioale en Technische vorminge; Techniek-Wetenschappn
*2e groad: (=3e en 4e joar)jaar: Handel; Handel-Toalen; SocioaleSociale en Technische Wetenschappnwetenschappen; Techniek-Wetenschappn
*3e2e groadgraad: (=5e3e en 6e4e joarjaar): Boekhoedn-InformaticaHandel; Handel; Secretarioat-ToalenTalen; SocioaleSociale en Technische Wetenschappn; Gezoundheids- en WelzynswetenschappnWetenschappen; Techniek-WetenschappnWetenschappen
*3e graad: (=5e en 6e jaar): Boekhouden-Informatica; Secretariaat-Talen; Sociale en Technische Wetenschappen; Gezondheids- en Welzijnswetenschappen; Techniek-Wetenschappen
 
===BSO===
*1e joar: 1B
*2e joar: Kantôor-verkôop, verzorginge-voedinge; mode, verzorginge-voedinge
*2e groad: ((=3e en 4e joar): Kantôor; Verzorginge-voedinge
*3e groad: (=5e en 6e joar): Kantôor; Verzorginge
*4e groad: (=7e joar): kantôor; Thuus- en bejoardenzorg; Kienderzorg
 
*1e joarjaar: 1B
==Geschiedenisse==
*2e jaar: Kantoor-verkoop, verzorging-voeding; mode-verzorging-voeding
===Historie Blydhove===
*2e graad: (=3e en 4e jaar): Kantoor; Verzorging-voeding
Blydhove is gesticht in 't begun van de joaren 50 en wos een beroepsschole vo kienderverzorgsters. D'uprichtinge van de schole gebeurde met d'ulpe van de sociëteit van Maria, 'n orde me vele andacht vo de kienderzorg.
*3e groadgraad: (=5e en 6e joarjaar): KantôorKantoor; VerzorgingeVerzorging
Up dezelfste ground van de schole wierd ôok 'n kienderkribbe gebouwd, zodoanig da de lêerlingn zovele meugelik praktiekervoaringe kosten updoen.
*4e graad: (=7e jaar): kantoor; Thuis- en bejaardenzorg; Kinderzorg
 
==Geschiedenis==
 
===HistorieHistoriek Blydhove===
 
Blydhove is gestichtopgericht in 't begunbegin van de joarenjaren 50 en woswas een beroepsscholeberoepsschool vovoor kienderverzorgsterskinderverzorgsters. D'uprichtingeDe oprichting van de scholeschool gebeurde met d'ulpede hulp van de sociëteit van Maria, 'neen ordezusterorde memet veleveel andachtaandacht vovoor de kienderzorgkinderzorg.
Op dezelfde groud van de school werd ook een kinderopvang gebouwd, zodanig dat de leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring konden opdoen.
 
In de jaren 80 startten er nieuwe afdelingen zoals de technische afdeling Verpleegsaspiranten. Er werd meer aandacht besteed aan de bejaardenzorg. In al de afdelingen werd gekeken om de leerlingen veel kansen te geven op datgene ze in de theorie leerden, ook in de praktijk toe te passen.
 
===Historiek Mariawende===
 
In 1959 was 'thet 'neen andreandere orde van zusters, noameliknamelik de [[Zusters van Maria]] van [[Pittem]], die Mariawende als handelsscholehandelsschool vovoor meiskesmeisjes uprichtteoprichtte.
 
In 1981 en '82 kwoamenkwamen de studierichtingnstudierichtingen Techniek-wetenschappnwetenschappen en Sociaal-technische d'erbywetenschappen erbij.
In 1983 woswas 'thett begin van 'thet V.S.O. ('Vernieuwd Secundair Onderwijs') en azôop deze manier begostbegon in Mariawende het gemiengdgemengd ounderwysounderwijs.
 
De scholeschool wierdwerd ook veel te klèneklein en d'er wierdwerd 'neen nieuwe vleugel bygebouwdbijgebouwd. In '86 kwam d'de ofdêlingeafdeling Klêdingekleding vanupvanop St.-Jozef noanaar de vestigingevestiging te [[Sint-Kruus]]Kruis.
In de joaren 80 startten d'er nieuwe ofdêelingn gelyk de technische afdêlinge Verpleegaspiranten. D'er wierd mêer andacht bestid an de bejoardenzorg. In ol d'ofdêlingn wierd gekeekn vo de lêerlingn veel kanse te geven vo 't gêne da ze in de theorie lêerden, ôok in de praktyk toe te passn.
 
===Historie MariawendeFusie===
In 1959 was 't 'n andre orde van zusters, noamelik de [[Zusters van Maria]] van [[Pittem]], die Mariawende als handelsschole vo meiskes uprichtte.
 
Instituut Mariawende-Blydhove is upop dende 1e september 1998 gestart achterna neen fuusjefusie van Blydhove en Mariawende.
In 1981 en '82 kwoamen de studierichtingn Techniek-wetenschappn en Sociaal-technische d'erby.
In 1983 wos 't begin van 't V.S.O. ('Vernieuwd Secundair Onderwijs') en azô begost in Mariawende het gemiengd ounderwys.
 
===Scholengemeenschap===
De schole wierd ook veel te klène en d'er wierd 'n nieuwe vleugel bygebouwd. In 86 kwam d' ofdêlinge Klêdinge vanup St.-Jozef noa de vestiginge te [[Sint-Kruus]].
 
Vanaf 1 september 1999 maakt Mariawende-Blydhove deel uit van de scholengemeenschap Sint-Maarten.
===Fuusje===
Instituut Mariawende-Blydhove is up den 1e september 1998 gestart achter n fuusje van Blydhove en Mariawende.
 
===ScholengemêenschapLeerlingenbegeleiding===
Vanof den 1e septembre 1999 makt Mariawende-Blydhove dêel uut van de scholengemêenschap St.-Moarten (''Nederlands:'' St.-Maarten).
 
Leerlingenbegeleiding is iets waar men in Mariawende-Blydhove heel veel aandacht aan schenkt en dat door de ouders heel sterk geapprecieerd wordt.
==Lêerlingenbegeleidinge==
D'erEr esis individuele leerlingenbegeleidingeleerlingenbegeleiding, er is begeleidingebegeleiding van thet [[CLB]], er ligt veel nadruk upop "LêernLeren lêernleren", lêerlingnen leerlingen memet [[dyslexie]] wordnworden goêdgoed upgevangnopgevangen.
Lêerliengenbegeleidinge es entwa dat in Mariawende-Blydhove hêel vele andacht krygt en da deur de ouders hêel sterk g'apprecièrd wordt.
D'er es individuele leerlingenbegeleidinge, er is begeleidinge van t [[CLB]], er ligt veel nadruk up "Lêern lêern", lêerlingn me [[dyslexie]] wordn goêd upgevangn.
 
==Externe koppeliengekoppelingen==
*[http://www.imb-brugge.be Site Instituut Mariawende - Blydhove]
 
[[Categorie: ScholeSchool]]
[[Categorie: Brugge]]
Anonieme gebruiker