Zwoard: verschil tussen versies

45 bytes verwijderd ,  8 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
In 't begun varieerde 't [[stoal]] sterk in kaliteit. Binst de Romeinsen tyd wierd oger koolstof-stoal tegoare mê lêeger koolstof-stoal gecombineird in zwoarden. In de vroege Middelêeuwn was dadde een olgemêen gebruuk. Deur 't in mallekoar droain van reep'n hoog en lêeg koolstof-stoal, kreeg 't zwoard een schôon doenker en licht streeptjespatrôon, ook wel damast genoemd. Binst de [[Viking]]tyd kwam neffest 't damaststoal ôok monostoal in gebruuk. Dat betêekende da 't hêele zwoard uut een ooge kwaliteit stoalsôorte wier gemakt, en dus ni me 't streeptjespatrôon aad. In de loate Middelêeuwn wierd er ollêene nog mo monostoal gebruukt. In dien tyd kreeg 't zwoard de mêest bekende vorm, e lange slanke klienge, e lange dwarsbeschermienge voe de pols en een handvat me massieve metoaln knop voe de balanse. Zwoarden achter de Middelêeuwn kreegn een nog mêer effectieve beschermienge voe 't and, die hêel 't and bedekte. Da woarn de zogezeide sabels, zwoarden med een dinne gekromde en eenzydige klienge. 't Zwoard is nog eeuwn lang neffest vierwapens gebruukt, mo wierd uutendelik volledig vervangn os woapn. In 't leger ed et nu ollêene nog een symbolische betêekenisse.
 
==Zwoardn ols stoatussymbool==
==Zwoarden als statussymbool==
ZwoardenZwoardn en de [[smid]]smed die zwaardenzwoardn vervaardigenkost konmoakn, hebbenhen altijdalsan eenen hoge statusstoatus gehadg'hed. Ze stondenstoundn altijdalsan aanan de top van de metaalbewerkingstechniekmetoalbewerkiengstechniek, en werdenwierdn gebruiktgebruukt omvoe de statusstoatus van deden eigenaareigenoare aanan te gevengeevn. DaardoorDoadeure werdenwierdn ze vaakdikwils rijkelijkrykelik versierd en werdwierd er veelvele meermêer werk aanvan besteedgemakt danof nodigda omnôdig erwas eenvoe functioneelder wapene functionêel woapn van te makenmoakn. In de [[prehistorie]] werdenwierdn zwoardenzwoardn ook vaakdikwils [[offer (religie)|geofferd]]g'offerd in rivierenriviern en moerassenmoerassn, aangezienangezien het't zwoard het't meestmêest waardevolleweirdevul bezit was dat aanan de godengoodn geschonkengeschounkn konkost wordenwordn.
 
't Anzien van zwoardn is ook duddelikdudelik te ziênzien deur under centrale rolle in olle soôrtensôortn [[mythologie]]ënmythologieën. Een antolantal zwoarden kreeg'dkreegd ênen eign name. Bekende vorbilden zyn: "Excalibur" ('t zwoard van keunienk Arthur), 't zwoard van François Grimaldi van Monaco, "Caladbolg" in d' Iersche mythologie, "Nothung" in den opera ''Siegfried'', Peters zwoard "Rhindon" in de boekn van C.S Lewis, "Prik" (of Stieng) van Frodo en "Anduril" van Aragorn in ''In de Ban van de RiengRienk'' van J. R. R. Tolkien.
 
==Misverstandn over zwoarden==
* Zwoardn woaren nie oenverwoêstboaroenverwoestboar. Ze woarn absoluut nie bedoêldbedoeld voer ardearte materioalen te splyten of te deurboôrndeurbôorn, gelik harnassn. Er was oltyd êe compromis tusschen scherpte en duurzaamhieddeurzoamheid; Oe scherper de snee, hoe rapper dat'die ie beschoadigd wierd.
* ÊE zwoard van êe zachterzochter metoal boog, moa brak over 't olgemeenolgemêen niêtniet, of te woare dat' er fout'n in de klienge zaatn (slakkn, barsten, holten etc.) of ot de klienge êe slechte verbiendieng met 't handvat aad.
GoedkopeGoekope moderne zwoarden van roestvast stoal breekn wel.
* Sommigte zwoardn ênen êe groeve die over (êe gedeêltegedêelte van) de lengte van de klienge lopt.
DieDa wordt vaakdikwils verkeêrtdverkêerd een 'bloêdgeulebloedgeule' genoemd, wat datendat den indruk gift datda 't bedoêldbedoeld zou zyn voe 't bloêdbloed uut êe woende afof te voern. D'eênigeêenige reedn van êe bloêdgleuvebloedgleuve is 't gewichte te vermindern.
 
==Symboliek==
*'t Zwoard is êe symbool va macht of weêrboariedweerboarheid.
*TweêTwêe gekruuste zwoardn symboliseren êe strddstryd.
*ÊE verticoal geplatst zwoard metdemet de punt no beneênbeneen is êe kruussymbool.
*In sommigte cultuurnculteurn kost etwiênetwien toet ridder worden benoemd deur de zogezeide zwoardslag, je kreeg ton êe ''ridderslag'' met êe zwoard (meêstalmêestal êe kleênenklêenen tik ip de linnkerschourelienkerschoere).
* Binn'n de vrymetselary is 't zwoard êe symbool voer êe "vryvrye vint" te zyn. EnE vryenvrye vint mag zzchzelenhemzelve en zyn woardn verdedign.
 
== Externe links ==
{{commonscat|Swoards}}
 
[[Categorie:Woapn]]
 
[[Categorie:MiddelêeuwnMiddelêeuwen]]
Anonieme gebruiker