Michiel de Swaen: verschil tussen versies

2.164 bytes toegevoegd ,  14 jaar geleden
+ Fragment uit "De zedighe doot van Carel den Vijfden"
k
(+ Fragment uit "De zedighe doot van Carel den Vijfden")
* Neder-duitsche digtkonde of rym-konst (rond 1702)
* De zedighe doot van Carel den Vijfden (rond 1704)
 
 
== Fragment ==
Uit '''De zedighe doot van Carel den Vijfden'''.</br>
Bron: [http://www.dbnl.org/tekst/will028belg07_01/will028belg07_01_0023.htm Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren]
 
In het fragment beantwoordt [[Karel V|keizer Karel]] de twijfel die zijn zoon [[Filips II|Filips]] heeft geuit omtrent zijn onvoldoende ervaring om het rijk te besturen, en dit naar aanleiding van de door Karel aangekondigde troonsafstand.
 
KEYSER.
:Dees ed'le heusheyt, en dit nederigh mistrouwen
:Verstercken mijn besluyt u heden voorgehouwen,
:En doen my hopen, dat ghy in voorsienigheyt
:Ver overtreffen sult uws vaders achtbaerheyt:
:Ten onrecht seght ghy u tot heerschen onervaeren,
:Ick acht u niet min rijp in oordeel dan in jaeren;
:En denckt ghy, dat u tot bestieringh iet ontbreeckt?
:Let neerstigh, o mijn soon, hoe u mijn voorbeelt spreeckt;
:Hier in moet ghy vooral nauwkeurighlijck bemercken,
:Het insicht van mijn hert, het eynde van mijn wercken,
:Dat stadigh mijne ziel tot plicht heeft voort geset
:Den welvaert van den staet, den steun van sheeren wet:
:Prins, in dat voorbeelt moet ghy tot naervolgingh lesen
:Niet wat ick heden ben, maer wat ick plagh te wesen.
:Nu buyght mijn heerlijckheyt met mijne leden om,
:Mijn achtbaerheyt vervalt met mijnen ouderdom;
:En 't bevende gestel van mijn verswackte leden
:Sleypt achter sigh mijn geest al swijm'lend nae beneden:
:Mijn herssens zijn beswaert; mijn heugenis verkort;
:Mijn oordeel wanckelbaer; mijn krachten uytgestort;
:En onder 't wichtigh vleys mijn ziele soo besweken,
:Dat sy niet liever hoort dan van haer uytganck spreken.
 
:O jeught! hoe zijt ghy soo vervallen en vergaen?
:O ouderdom! hoe swaer, hoe lastigh komt ghy aen!
:Hoe druckt, hoe praemt gy 't hooft van een gekroonden grijsen,
:Die slechts den naem alleen kan van sijn grootheyt wijsen,
:En eene schim vertooght voor eenen opperheer!
:O sone! spreeckt ghy my noch van gesagh en eer,
:En wilt ghy dit geraemt (dat sigh ter noot kan dragen)
:Noch doen het swaerste rijck des werelts onderschragen?
 
 
==Externe koppelienge==
*[http://www.mdsk.net/home_nl.php Frans-Vlamsche Michiel de Swaenkring]
*[http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=swae001 Michier de Swaen in de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren]
 
[[Categorie:Vlamsche schryver|De Swaen, Michiel]]
9.397

bewerkingen