Licentie voor ParsoidBatchAPI

Er zijn geen gedetaillieerde licentiegegevens aangetroffen voor deze uitbreiding.