Vennootschap

Ne vennootschap is een samenwerkingsverband tussen meerdere persôon voe tope te werkn, vermeugn en winste te deeln. Ne vennootschap mag ôkopn en verkôopn, facteurn schryvn, moe belastiengn betoalen, en kan vo rechtbankn gedaagd worn.

Voordelen tegenover eenmanszakenBewerken

Der is meer kapitoaal beschikboar, der zyn meer meugelikhedn voer an kredietn te gerakn, vennôotschapsbelastienge is interessantr dan persôonsbelastienge, en 't grotste voordeel is messchien nog de beperkte ansprakelikhied voer ost't mislopt.

Nadelen tegenover eenmanszakenBewerken

Der zyn de iprichtingskostn, de werkienge is gecomplirdr, de winste moe verdeeld wordn, je moet een dubble boekoedienge hen, en der is een minimum startkapitoal nôadig.

InbriengBewerken

Der wordt surtoe geld ingebrocht, mo je kud oak oenroerend goêd, maschien'n, werk en kennisse inbring'n, en rechtn gelyk quotums of patentn. Voer ol da'j' inbriengt verliês je d'eigendomsrechtn, mo kryg je andeeln in de plekke.

WerkiengeBewerken

Vennôotschappn worn bestierd deur een dageliks besteur, en minimum ene kir per joar moet'er een olgemêene vergoarienge van d'andeeloeders worn tope geropen. Ip die olgemêene vergoaringe wordt 't beleid van 't verbyë joar besprokn, wordt 't dageliks bestier gekozen, wordt 't beleid voe 't noast joare vastegeleid, wordt de weirde van de dividendn bepoald enzovors.

Sôortn vennootschappnBewerken

Der zyn van soortn vennootschappn. De mêest voorkomnde zyn de BVBA, den NV, de CV en de VZW. In de landbouwsecteur ist er nog een sôorte van een kruusinge met éénmanszaknn, namelik de landbouwvennôotschap.