Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

E verzoamelienge is nen hôop verschillige dingn da we elementn noemen. Zukke elementn zin up under eign ôok wiskundige objectn. De mêeste wiskundige vindn verzoameliengn de basisdingn vo de wiskunde. De studie dervan wordt verzoameliengeleer genoemd.