Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

Weetnschap is in feite olle geordende menschelyke kennisse die me bezittn ip e bepoald gebied en de systemoatische maniere woarip da me mêer kennisse kunn verkrygn. Vôorbeeldn noa bestudeerd gebied zyn de gêestesweetnschappn, nateurweetnschappn, cultuurweetnschappn en formele weetnschappn.

De schole van Athene deur Rafaël