Wido Bourel

Wido Bourel (Hoazebroek, 16 februoari 1955) is e Frans-Vlamsche publicist.

Wido Bourel

Wido Bourel schrêef vele artikels over Frans-Vloandern, de Zuudelykste Nederlandn, en under verhoudienge mè Frankryk, de Benelux en Europa. De mêeste oenderwerpn zyn historisch, ecologisch en volkskundig. Zyn schryfsels goan over interessante historische plekn, bedreigde landschapn, eignoardige feitn en geweuntes, beroemde en vergeetn menschn in Frans-Vloandern en elders.

De familie Bourel weunt sins êeuwn in Frans-Vloandern en èt eur wortels in de grensstreke tusschn 't oud Groafschap Vloandern en Vlams Artesië. Toet 1974 weunde Wido Bourel in Koaster. Achter middelboare studies an de Lycée des Flandres in Hoazebroek, lêerdet hy de Nederlandsche toale en geschiedenisse deur zelfstudie. Hy trok êest noar Holland (Groningen) en doarachter noa Vloandern. Hy weunde in 1975 êest in Antwerpn, loater in Herentals en Bouwel in de Kempn. Hy is getrouwd en èt drie joengers: twêe dochters en e zeune.

Hy was êen van d' iprichters van de rebelse Frans-Vlamsche verênigienge Hekkerschreeuwen. Doarachter wierd hy secretoaris van de Michiel de Swaenkring, en êen van d' iprichters van de tydschriftn Tijl en van De Lage Landen.

Hy was ook e tyd correspondent vo Frans-Vloandern vo verschillige media in Vloandern (o.a. vo de BRT West-Vloandern en Gazet van Antwerpen). Binst publiceerdet hy oender diverse pseudoniemn over Frans-Vloandern, de reloasje Vloandern-Frankryk, de Nederlandsche toal- en culteurpolitiek, de geschiedenisse van de Zeevntien Provinciën, d' Europeesche minderheedn, en de Fransche Revoluusje.

Wido Bourel werkte êest ols commercieel vertoaler, drukker en uutgever, loater in verschillige bedryvn in commerciële- en marketingfuncties.

SchryfselsBewerken

 • 2009 - Wintertijd in Frans-Vlaanderen.
 • 2010 - Een erfenis zonder testament. Hoe en waarom ik Nederlands leerde.
 • 2011 - Hier, en aan de overkant. Anekdotische aantekeningen over Frans-Vlaanderen en de Nederlanden.
 • 2012 - Cyriel Moeyaert. In de taaltuin van mijn vaderen.
 • 2012 - Perspectief 2013. Een kroniek over bekende en minder bekende mensen, feiten en data uit onze geschiedenis.
 • 2013 - Broekers in Waterland. Vlamingen in de moerassen van Sint-Omaars.
 • 2014 - De saga van Lodewijk. Over Lodewijk de Baecker, voorvechter van de Nederlandse Gedachte in Frankrijk.
 • 2015 - Cyriel Moeyaert. In de taaltuin van mijn vaderen. (Tweede editie).
 • 2015 - Louis Fruchart, leider van een vergeten Boerenkrijg in de Zuidelijkste Nederlanden in de tijd van Napoleon, in: De Nederlanden extra-muros, Jaarboek Zannekin, deel 37, Ieper/Numansdorp, 2015, blz.55-80.

ÊerbetôonBewerken

 • Zyn werk is bekrôond met de Dr. Ferdinand Snellaertprys 2010 van de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA)
 • Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden (2015)

Externe koppeliengeBewerken