Wikipedia:Café/Archief 20070909

1e Peilienge roend spelliengeBewerken

D'r es en eerste peilienge gestart noar anleidienge van de Wikipedia:SV V1.1 Evaluoasje: zie AN-ij (niet-finaal). D'andre punt'n goan me nog nie peilen omda ze nog nie genoeg uutgewirkt zin.

De peilienge goat nie resulteern in e nieuwe spellinge, oogstens in e proefperiode van en extensie up SV 1.1, lik SV 1.1.B of zuk etwuk. --Patrick 22:02, 1 februoari 2007 (UTC)

Noamn van gemêentn veranderenBewerken

De namen veranderen van gemeentes is veel werk in al de tabellekes, categories, referenties (links), ... Ik denk dat er nog een hele reeks moeten veranderd worden, vb Mêenn/Mêende, Zoetenaaie/Zoetenoaie, Oalveringem/Oalveriengem, Boaviekove/Boavukove, Deirlaik, Ondschôte, Bikschôte, Noordschôte, Lô, .... Bovendien komen de inwoners nog met verassende namen af (Ôoigem, Adinkerke, ...)

De veranderingen naar Iper en Mêende zijn maar half gedaan (no offense, het is gewoon veel werk).

Daarom denk ik dat het beter is dat we een lijstje bijhouden voor wat er moet veranderd worden en eens dat we zeker zijn van de namen in een streek (inclusief de lokale inwoners), dat we dan die veranderingen in een keer en systematisch proberen door te voeren. Dus de prioriteitsorde voor de gemeentenamen is: lokale inwoners en dan de omliggende gemeenten. SV toegepast zoverre dat het geen conflikt geeft met de lokale uitspraak.

Met de eventuele invoeringe van de Y goat dadde nog erger zin: Yper, Kortryk, ... Reden te meer om dzez veranderingen te synchroniseren.--Foroa 11:33, 3 februoari 2007 (UTC)

'k Geve toe, ik verandere soms noamn van stee'n en gemeent'n zonder up te zoek'n woa dan ze ollemoale gebruukt zin. 'k Goa in 't vervolg meer moeite doen om e noamsveranderienge consequent in olle artikels deure te voeren. En ook, soms komt ne lokoaln variant moa loate na boovn, dat es nie te voorziene. --Patrick 11:04, 4 februoari 2007 (UTC)

Curieus om te ziene oe da nen wildvrimdn anoniemen het blad van Dudzêle copieert en plakt ip 'n blad me ne nieuwn noame. En dat de reactie es om het origineel blad en zyn geschiedenisse van d'originele auteurs weg te smytn, zonder ôok moa de links dernoa an te passn. Da goat ier rap ... --Foroa 10:41, 16 juli 2007 (UTC)

Dag Foroa, bly van jou were 't oorn :-) Dienen wildvrimdn anoniemen, da wos ik - moa da wist je gy wel. 'k Moeste 't origineel artikel ernoemd ein, in plekke van e nieuw te moakn, da wos verkeerd van my. Myn excuses iervoor, 'k eit ondertusschn rechte gezet. --Patrick 10:51, 16 juli 2007 (UTC)
Curieus voe te lêern oe dajje kunt zien wiene datter achter ne anoniemn IP zit. K'vond de rappe deletion wel eigenoardig, moa 'k ei der nie echt by stillegestoan omdat' zoan roare maniere van werkn was. Wel curieus oe dan de Bruggeliengn da goan schryvn: Dizzèèlle, Dizzéle, Dizêèlle, ... --Foroa 11:52, 16 juli 2007 (UTC)
Nie zo achterdochtig zyn Foroa. De bedoelienge wos goed, de uitvoerienge minder ;-) --Patrick 12:10, 16 juli 2007 (UTC)
Ook blye van te zien dat "de man met humor" were is. :-) De Bruggeliengn da 'k ik kenn zeggn "Zeeële" en dat is dus een tweeklank. Volgns myn moetn ze dus "Zêle". schryvn. Moa ze doen d'r van wa da ze willn... :-)--Zeisterre 12:30, 16 juli 2007 (UTC)
'k Eit juuste ernoemd na interventie van nen geregistreerdn Bruggelienk (Andries1204). --Patrick 12:38, 16 juli 2007 (UTC)
Oejejoej. We goan moen ne wedstryd organizeern van de best en mêest authentiek klienknde Bruggelienk. 't Êeste probleem es: wie zit'er in de jury ? --Foroa 13:23, 16 juli 2007 (UTC)
Volgens myn is 't Brugs van Andries 1204 echt stadsbrugs. En da verschilt van 't Brugs in de randgemêentn...--Zeisterre 14:51, 16 juli 2007 (UTC)

Voorstel: Frans-Vlamsche spellienge vo Frans-Vlamsche gemêentnBewerken

1. Zoeme vo d'originele artikelnoamn van Frans-Vlamsche steejn en gemeent'n nie beters de Frans-Vlamsche spellienge volgen? Deur die noa 't SV omme te zett'n, trekk'n m'uus ollene moa probleemn an. Nu es 't nie consequent: soms zett'n we de noame omme na 't SV (Zuudkote in plekke van Zuydcoote), soms nie (Ghyvelde moa gin Givelde).

Lat uus ook nie vergeet'n da de Frans-Vlamsche spellienge ol stif lange bestoat en behoorlijk gedocumenteerd es; ollene èn de Frans-Vloamiengn sinds d'annexoasje deur Vrankrik nie deelgenoomn an de meeste Nederlansche spelliengservormiengn en komt ze doadeure archaïsch over (gebruuk van y en gh, dubbele klienker in open lettergreep'n enz). --Patrick 09:53, 21 februoari 2007 (UTC)

Ik zyn zeker ook vôorstander van "Zuydcoote" en "Ghyvelde"--Zeisterre 10:03, 21 februoari 2007 (UTC)
Voe mien is 't ol wel. 'k Zien, om d'êen of d'ander reedn, oek liever Zuydcoote dan Zuudkote (ol engk zevve mè Zuudkote begun'n)--User:Astro
't Spiet mien a'k et moen zehn, mo tot woa hoa'j de liene trekn ? Kiek noa je vworbild, "Zuudkote"... 't Akword, d'oede noame es "Zuudkote", mo wist-je hie, da o'j noh vodder in 't tied werekjir, da da "Zoetkote" noemdege ? Je moe weetn, z'en doa vroehre veele zoet uut de zji hoal... 213.224.120.3 07:56, 16 juni 2007 (UTC)
't Moe joe nie spytn :-). De lyne ei'k ik idder ol getrokkn, kiedekee na de lyste up Lyste mè Fransche gemeentn en under Vlamsche noame. Myn voorstel stoat in de kolonne West-Vlamsche noame (SV). Olle commentoar es welkom! --Patrick 14:06, 16 juni 2007 (UTC)
Tink me da'j mie nie en verstoat. J'et lik e noame Zuudcote of etwot, mo jir a da Zuudcote noemdege, noemdege da 'Zoetkoote' (omdan ze doa zoet uut de zji oaldehen)... Horned God 12:01, 21 juni 2007 (UTC)
Ik peizn da je zou kunn gelyk en, Horned God. Moar in plekke van 'Zoetkoote' goat et ton wel 'Zoutkoote' gewist en. In de zêe is ter zout woater (gin zoet) :-). De noame "van Zoutkoote" et trouwens bestoan...--Zeisterre 12:26, 21 juni 2007 (UTC)
Klopt Zeisterre, in de trouwregisters van Heerde (Noord-Veluwe) van 1660 tot 1772 komt de noame 'Agnes Vlieg van Zoutkoote' voor.
De lyne da'k in myn voorstel upgenoomn ei Horned God, es gebaseerd up (1) et voorstel van de Nederlandse Taalunie en (2) de Nederlandstoaligen wiki. Up die noamn ei'k et SV toegepast. 'k Wyke doar ollene moa van of oe'k zeker benne dat de lokoale uutsproake anders es; 't es doamei da'k bievoorbeeld Busbeke en Bergn voorstelle. Moa 't es en bluuft en voorstel, olleman meugt gerust tekortn anvulln of ontbrekende informoasje toevoegen, geirne zelfs! Spytig genoeg eit er nog gin katte etwodde mei die lyste gedoane :-( Nu, oe den anderen kant, zwygn es instemmn. 'k Goa oegauwe Patrôon:GemêentnDKK anpassn up boasis van myn lyste en d'artikels navenant ernoemn. Weddn dan ze toen uut under kot goan kommn? --Patrick 14:53, 21 juni 2007 (UTC)
We koomn dus overêen. Moa der is nog gin katte gekoomn die in 't Frans West-Vlams miauwt, zôdamme de lyste nie gecheckt krygn. Eit er niemand en lief ol die kantn ? --Foroa 18:04, 21 juni 2007 (UTC)
Wa da'k zeggen, Zeisterre, wa da'k zeggen, ik bedoeldege dus Zoutcoote, mo je verstoat wel da'k zout uutspreeke os zoet...Horned God 08:14, 22 juni 2007 (UTC)
Moa nateurlik verstoan 'k ik joun, Horned God ;). Moa 't moe wel lukkn da 'k ieroender juuste geschreevn addn over "zout en zoet woater" :). Je sprikt gy "zout" uut lik "AN zoet". Moa je sprikt "zoet" uut lik "zoewt" :-)--Zeisterre 10:41, 22 juni 2007 (UTC)
Nie hêelegans... ik zeggen zoeëte. Horned God 12:56, 22 juni 2007 (UTC)
Toch wel. Ik zeggn ook zoeëte. Moar in "zoet woater" zeg 'k zoewt (of zoeët o je da liever et...) :) --Zeisterre 13:05, 22 juni 2007 (UTC)

2. Verreweg de meeste Frans-Vlamsche gemeent'n èn e Vlamsche noame, lat uus in Patrôon:GemêentnDKK die gebruuk'n in plekke van de verfranschte; dus Bergen of Sint-Winoksbergen in plekke van Bergues. --Patrick 10:07, 21 februoari 2007 (UTC)

Ik vind'n 't inderdoad moa hêel normaal van ier de Vlamsche noame te gebruuk'n--Zeisterre 10:16, 21 februoari 2007 (UTC)
OK voe mie, meskien in de Nord en tabelleke moaken met van iedre gemêente¨
 • de fransche noame
 • de (lokoale) ouden Vlaemsche noame = wiki noame
 • de west-Vloamse noame(n)

Oazô goame nie te vele moen verandren en es ter achtenoa gin discussie nie mê. --Foroa 10:56, 21 februoari 2007 (UTC)

Ik ben 't akkoord, moar wie kent er ol de Frans-Vlamsche noamen? Gie Foroa? Zoe je ton Patrôon:GemêentnDKK keun anpassn noa die Frans-Vlamsche noamn, zodoanig da we ol ip de goeie maniere begunn? Ik goa de infobox ton wok anpassen en die drie niveaus van noamn doarin inzett'n, ton ein we gin apart tabelleke nôdig --D-rex 08:30, 22 februoari 2007 (UTC)

Nederlansche noamn van Frans-Vlamsche gemêentnBewerken

De Nederlandse Taalunie èt iervan e liste gepubliceerd:

http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige_namen/land/frankrijk.php

Ook en interessante liste up d'n Nederlanschn wiki:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_Franse_plaatsnamen_in_de_Franse_Nederlanden

Zie ook 't advies van de Taalunie n.a.v. e vroage van d'n Nederlanschn wiki die mè juuste tselste problim zat lik wider: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vragen_aan_de_Taalunie#Vlaamse_namen.3F

--Patrick 11:06, 21 februoari 2007 (UTC)

De vroage es: woar es de echte Frans-Vlamsche spellienge ? --Foroa 11:19, 21 februoari 2007 (UTC)

fr:Correspondances entre les langues des noms de villes du Nord

E stif terechte vroage Foroa. Ik è ook min bedenkiengn bie sommigste vertoaliengn, lik Bousbecque es in 't AN Boesbeke moa min ouders in Wervik, da d'r vlak bie ligt, zeggn Busbeke; 't è dus mè busschn te moak'n, nie mè 'boes' wuk da da ook meuge zin. En Tourcoing es bie zider Terkoeje. We moet'n dus uplett'n mè die AN-vertoaliengn die van verfranst Vlams komm'n! --Patrick 11:33, 21 februoari 2007 (UTC)

't Goat inderdoad wel "Busbeke" gewist zyn. Ip de website "Ville de Bousbecque" zyn 'k de humanist "Ogier Ghislain de Busbecq" tegengekommen :-)--Zeisterre 11:57, 21 februoari 2007 (UTC)

GemêentnDKK angepastBewerken

'k Ei de Lyste van Fransche gemeentn en under Vlamsche noame nog ne kee zorgvuldig overloopn, verbeterd en in SV gezet. De Fransche noamn in 't Patrôon:GemêentnDKK ei'k vervangn deur de Vlamsche, die es nu dus consistent mei de lyste. Sommigste artikels ei'k ernoemd zodat ze consistent zyn met de lyste en 't patrôon.

Wien da e Frans-Vlamsche gemeentenoame wilt verandern, meugt da osan doene vo myn part moa zorg toen wel da je nen styvn goein reedn eit, dus nie van "ik peinze da". --Patrick 22:30, 22 juni 2007 (UTC)

Skôon wirk. --Foroa 06:38, 23 juni 2007 (UTC)

Thx Foroa! --Patrick 09:46, 23 juni 2007 (UTC)

Wukke redirects?Bewerken

E vroagske: moetn me wyder vo Fransche steejn en gemeentn ook ne redirect voorzien vo de AN-spellienge (Rijsel, Duinkerke...) of es da nie nodig? --Patrick 10:08, 23 juni 2007 (UTC)

A 't aan ik zou liggn, doe me da by olle artikels, dus ôok by dedie. Tbc 10:12, 23 juni 2007 (UTC)

Copyright afbeeldingenBewerken

Ik kan afbeeldingen van molens uit het Frans-Vlaamse Houtland in de artikels gebruiken: heb iemand aangeschreven via internet, en die gaat ermee akkoord. Maar: ik wil niet dat die persoon zomaar alle rechten kwijtspeelt op zijn foto's. Enig idee hoe die copyrights werken op Wiki? Ik ben eens gaan kijken bij de Engelse en nederlandse collega's, maar ik krijg kop noch staart aan die jungle van licenties. --Astro 07:26, 4 februoari 2007 (UTC)

Volgens mij speel je de rechten niet kwijt (in de zin dat je de auteur blijft) maar bij GNU geef je ook de rechten aan anderen (iedereen). Gevaarlijk indien je controle wilt blijven houden. Dat is nu eenmaal publiek domein.

Dit is trouwens een goede reden om op de commons te downloaden: de originele auteur staat op een centrale plaats; bij het overnemen wordt de auteur nogal dikwijls vergeten vind ik (kijk maar naar sommige van onze foto's die van de commons gecopieerd zijn).

--Foroa 10:50, 5 februoari 2007 (UTC)

Wikipedia:Vormleer van het westvlaamsBewerken

Ip de paghina van de zoghezeyde West-Vlaemsche vormleer stoat er wel duydelik dat 't in 't Yppers-Poperiengs is, moa zoudt de schryver ton misschien ook willen in de tekst ol de verwyzingen noa "West-VVlaemsch" veranderen in Yppers-Poperiengs ? Want schryven dat worden in 't West-Vlaemsch niet gebruykt wordt is wel heel wreed !!!--eeeceee 10:17, 14 februoari 2007 (UTC)

Es gebeurd. --Patrick 11:40, 14 februoari 2007 (UTC)
Allè. Ik zyn ton toch nie abnormaal! :-) Ip d'n deur zou je dat hier begunn'n peiz'n... ;-)--Zeisterre 12:59, 14 februoari 2007 (UTC)

ChattenBewerken

Ziender mènschen die goeste een om eventueel via msn van gedacht'n te wissel'n ? 't Goaden bitjie rapper dan via ie-mail. Mien msn adres = jdcmat@msn.com. Ge zie moa oj goesteet. Salu. --user:Julien. ki noh oal de spellingsreges nie geleez'n - sorry voe de schrieffouten dus

Of anders dadde... tikt dit adres ekè in: toen kun we normoal ezien oek chatten mè makoar: op de bladzied'n van nuze Wikipedia nog wel! --Astro 20:03, 21 februoari 2007 (UTC)

http://gabbly.com/vls.wikipedia.org/wiki/Specioal:Recentchanges

Zoeme da best ni ergens ine 'zichtbare' koppelienge zetten? Of sto da ol erges?--Narayan 21:14, 21 februoari 2007 (UTC)
Diene gabbly werkt echt wel goe, miskien moet'n me da ievers ne kêe angeevn als ons 'officieel' chathoekje, zodoanig dat er oltid wel iemand ip te vind'n es --D-rex 22:28, 21 februoari 2007 (UTC)
Joat, zoet nie schoane zien vo da ier ergens bovn 't café te zettn?--Narayan 13:13, 22 februoari 2007 (UTC)
Of kunn we gin IRC kanoal maken? [1] pakweg, en makt ton e kanoal #vlswiki an ofzo, vo de menschen die weten oe da da marcheer. Kgon me doa nu wel ni zelve mee bezigoedn, kmoen direct gon werkn. En vo de geavanceerde ister assan ook mIRC woamee daj tzelfste kat doen... Jack the Stripper 12:18, 16 juli 2007 (UTC)

Nieuwe dialecttemplateBewerken

Otter etwiene e nieuw artikel sjkrift, est nie osan gemakkelik om te weet'n in wuk dialect da da artikel juuste geschreevn es. Moa 'k vinne da wel interessante informoasje over 't artikel.

M'èn ol nen streektoaltemplate (geschreevn in 't Werviks en zoe zo moet'n bluuvn) en nen veranderingstemplate (da artikel zoe moet'n erschreevn zin in 't Werviks) moa m'èn nog gin template die geweune meedeelt in wuk dialect 't artikel geschreevn es, zonder dat er doarom meer achter zit (suggestie om wel of nie t'erschrivn).

Ik stelle voorn om ne nieuwn template in te voeren, zeg moa de mededelingstemplate lik {{Streektoale|Werviks}} :

Dienen template es bedoeld vo nieuwe artikels en j'es vaneigens optioneel. Zie je gider iervoorn te vin? --Patrick 21:18, 21 februoari 2007 (UTC)

Ik vin da een vrêe goe gedacht, en 'k vinnet jammer da k' er nie zelve ip gekoomn benne :-) 't Goat passant'n miskien een bitje elp'n, want die verstoan nu dikwils nie woarom dat er zoveel verskil in stijl is tussn de verskill'nde artikels. 'k Vroage mie wel of, wa es ton de reloatie mè het SV? --D-rex 08:26, 22 februoari 2007 (UTC)
Persôonlik pass'n kik de SV-spellieng toe in ol mien artikels. Oek dedie met e template. En dat lukt stief goed. Die nieuwn template ku wel menschen ofschrikk'n: ze peizn nu messchiens da dat de weirde van e "niet verandern in een ander dialect" et. Of zien'k da verkêerd? user:Astro.
Dienen template es juuste bedoeld om nie of te schrikk'n. Want d'n udigen streektoaltemplate verbiedt joe van 't artikel in en ander dialect an te pass'n, en de veranderingstemplate vraagt vo 't artikel in en ander dialect te schrivn. Mè d'n mededelingstemplate deelt d'n oorsproenkelik'n schriver ollene mè in wuk vo dialect dat zin artiikel geschreevn es. Uuteindelik begunt ieder artikel oessan in e concreet dialect, nu es da nie dudelik. --Patrick 09:36, 22 februoari 2007 (UTC)
Ik zyn ier van 't gedacht van Astro. Alles best in 't SV. En iedereen sprikt da ton uut ip zyn manier. En een streekgeboenden artikel meugt gerust in 't accent stoan van de streke. Vo myn is doa zelfs gin template vôren nodig...--Zeisterre 09:49, 22 februoari 2007 (UTC)
Ik ben ook vo 't gebruuk van 't SV. Dien nieuwn template zegt nie dat je 't SV nie moe gebruukn (lik dan d'andere templates da ook nie doene). D'n template gift ollene moa an in wuk dialect da 't geschreevn es, mè andere word'n: wukk'n woord'nschat en wukke verbugiengn zin d'r gebruukt? Da stoat los van de spellienge. --Patrick 10:01, 22 februoari 2007 (UTC)
t'interessante dran es dajje kunt lêren woa da de is/es, ip/up, diftongen, gie/je, worden/kommn ... gebruukt wirden. K'zoet wel discreet reks olondren van 't artikel zetten. (en documenteren in Ulpe). t' kan ôok nuttig zin oater schrivers uut dezelfde streke proberen mêer uniform te schriven: zô kunn ze referensie artikels vindn. --Foroa 10:29, 22 februoari 2007 (UTC)
goeie suggestie va Foroa. --Astro 10:48, 22 februoari 2007 (UTC)

'k È geprobeerd om 't gebruuk van dialect'n, spellienge en templates up uuzn wiki te verdudelik'n, zie Ulpe:Wikipedia#Streektoaln_en_spellienge. Gif moa gerust joen gedacht, 'k goat anpass'n oe je gider da nodig vindt. --Patrick 10:46, 22 februoari 2007 (UTC)

't Akkôord a't moa nie te straf ipvolt. E categorie zou ôok kunnn. Tbc 20:05, 22 februoari 2007 (UTC)

Lyste van de patrôon'nBewerken

Kut er etwiene my e lyste toon'n of bezorgn van ol uze patrôon'n? --Patrick 16:43, 1 Moarte 2007 (UTC)

AChter n'endeke zook'n: [2]
Specioale pagina's - selecteren: patrôons --Foroa 17:24, 1 Moarte 2007 (UTC)
Amaai 't es de moeite! Merci Foroa --Patrick 17:35, 1 Moarte 2007 (UTC)

RobotTbcBewerken

RobotTbc ga nu olle pagina's gedêeltelik in juuste "y"-klanken zetten. 'k Wete heel goe dat soms verkeerd goa lôop'n, ku je dat ton loat'n weet'n? Tbc 20:19, 1 Moarte 2007 (UTC)

Nen kapotte interwikilink ier en doar es gin drama. Den êesten interwikibot die passeert, repareert dat automatisch. Dingn die wel erger zin, zin: argumentnoamkes in patrôon die gaan moet'n veranderd zin, artikels die goan moet'n ernoemd zin woavan dat de links al zin angepast (Leffynge, Poperynge, Dèrlyk,..) en familienoamn. Tbc 20:26, 1 Moarte 2007 (UTC)
Ie es rond. Nu ben ik wel naar uus wi. Tot 'n tien ip je werk bluuven es toch nie 'n twuk vôor olle doagn ;-) Tbc 20:53, 1 Moarte 2007 (UTC)

Verkeerd gegoane veranderiengnBewerken

Zet ier verkeerd gegoane veranderiengn in die vorm, ton kan ke ze ôok in êne ki were juuste zett'n.

klykken -> klikken
klykk'n -> klikk'n
klyk'n -> klik'n
klykn -> klikn
redelyk -> redelik
vrynd -> vriend
flandryn -> flandrien
Poperynge -> Poperienge
Leffynge -> Leffienge
republyk -> republiek
Katholyk -> Katholiek
katholyk -> katholiek
keYzer -> keizer
KeYzer -> Keizer
defynitief -> definitief
ogenblyk -> ogenblik
basilyk -> basiliek
relykwie -> relikwie
slykk'n → slikk'n
slykte → slikte
geslykt → geslikt
*yng* → *ieng*

West-Vlamsche klanktoafelBewerken

Als we op termijn het SV wensen te verfijnen, dan denk ik dat wij een West-Vlamsche klanktafel nodig hebben, 't is te zeggen een tabel waar we per arroundissement de uitspraak/klank hebben van typische syllaben en woorden (lik, up/ip, diftongen, ...) Die tafel kan eventueel een gelijkaardige structuur/indeling aannemen als bij het SV. Kandidaten, niet drummen alsteblief.

Er bestaat al een tabel van Patrick in die richting,

wukke tabelle bedoel je gie Foroa? --Patrick 15:16, 6 moarte 2007 (UTC)
Ik vind em nie direct, die tabelle dajje overgepakt eit van de Limo (klankverschuviengen ?) Mankeert in 't vôorblad, Gottekes toch, we doen iere veel te vele wirk da achter de skermn verdwynt ... ;) --Foroa 15:41, 6 moarte 2007 (UTC)
ah dedie! moa die stoat by 't West-Vlams - West-Vlams#Klankverschuvieng.27n --Patrick 15:47, 6 moarte 2007 (UTC)

maar zoals de discussie op de -lik:-lyk aantoont was hij niet direct nuttig in dit geval. Misschien kan die uitgebreid worden met syllaben, diftongen, doffe e, ... --Foroa 08:27, 5 moarte 2007 (UTC)

JPEG artefactenBewerken

Veel wiki prentjes zijn in het JPEG formaat en vele mensen schijnen daar problemen mee te hebben, bijvoorbeeld het Wikipedia logo. Ik had dat ook, en na veel en lang zoeken ben ik tot de conclusie gekomen dat met bepaalde windows instellingen vele jpeg prentjes onduidelijk, met strepen en zelfs soms onleesbaar maken.

Als je in Windows display properties appearance de font size groter dan normaal zet (large of extra large) dan wordt alles met 25 of 50 % ge-upscaled door extrapolatie (windows foefel oplossing), en dan loopt er bij Jpeg van alles mis. De oplossing is normal font size en de fonts op gewenste grootte zetten in de advanced appearance tab.

Bij mij was de beste test de leesbaarheid van het wikipedia logo. Indien dit strepen of onleesbare tekst geeft, dan heb je hier het begin van een oplossing.--Foroa 14:03, 6 moarte 2007 (UTC)

Het probleem dat ik had met WestVlams.jpg was niet zozeer het gevolg van het herschalen van de afbeelding, maar van een intrinsieke eigenschap van het jpg-formaat (ook op 100% grootte zichtbaar). De geciteerde afbeelding bevatte ochottekes 4 of 5 kleuren en dan is jpg zowat het slechtste formaat denkbaar om dat op te slaan wegens de cosinuseffecten aan de randen. Daarom heb ik het in png gezet. Overigens heeft Wikipedia soms ook problemen met het herschalen van png, tiff en verwanten (Moirépatronen). Voor veelkleurige "normale" foto's is jpg volgens mij wel een goede keuze. Het Wikipedia-logo linksboven is overigens png. 157.193.140.25 14:11, 6 moarte 2007 (UTC)

Portaal Weet'nschapBewerken

'k vroage my of of da 't veel zin èt vo al die artikels te skryvn over rationoale, reële, irrationoale getallen, veld, groep, enz ... 't Zyn doar êest en vorol veel begrippn die in 't middelboar nie mêe gebruukt zyn (lik groep en veld) en ten twidde bestoan die bladzydn wel ol in de Nederlanse wikipedia. En omda da nie typisch Westvlams es, peize 'k dat er nie vele ntwiene verwacht van da ier te vindn? --Endriek 12:38, 15 moarte 2007 (UTC)

Bwoh, die artikels doen geen kwaad. Eén van de nevendoelen van deze Wikipedia is het registreren en bewaren (in 't slechtste geval) en het propageren (in 't beste geval) van het West-Vlaams. En of dat nu via een artikel over Club Brugge gebeurt of over Parallellogram... dat speelt geen rol. --Astro 15:13, 15 moarte 2007 (UTC)
't E woa da zukke artikels gin kwoad kunnn, moa 'k wete nie of da ze vrêe lange in 't rôod zoudn moet'n bluvvn stoan ip de voorpagina moest 't zyn dat er achter 'n ende nog olsan gin êen es die ze wilt schryvn. Tbc 15:39, 15 moarte 2007 (UTC)
We schrijven hier hopelijk toch geen folklore-encyclopedie? --Patrick 17:39, 15 moarte 2007 (UTC)

Pagina ernoemn noa bladzyde?Bewerken

'k Komme ier ol een ende 't woord pagina tegen mo volgens my es da hêlegans gin Vlams. Doamee da 'k zoe willn vôorstelln vo bladzyde te bezigen. Wuk peis dje gulder? Tbc 18:23, 16 moarte 2007 (UTC)

Ik vind'n "bladzyde" ook beter...--Zeisterre 18:37, 16 moarte 2007 (UTC)
Da debat eime ol g'ed by d'êeste woordn voe de AN/SV vertoallysten. Ik vonne da bladzy olléne moa zin eit in ne boek me bload'n dajje droait. Voe me wa blad de mêest logische keuze, moa ôok de minst populaire. Voe reedns dak nie verstoa is pagina gekoozn gewist, de meest Ollandse dus.--Foroa 22:33, 16 moarte 2007 (UTC)
En voewuk nie geweun blad, lyk by Voorblad? Zolange da me d'r moa gin Voorbladzyde van moak'n... --Patrick 10:41, 18 moarte 2007 (UTC)
'k È der blad - bload'n van gemakt. A je niet 't akkôord zyt, loat moa weet'n. Tbc 17:40, 20 moarte 2007 (UTC)
SOms moe ne mins 'n bitje geduld eine ... --Foroa 18:43, 20 moarte 2007 (UTC)

Herman RoelstraeteBewerken

Bedankt vo de West-Vlamske Wiki.

De computr' i noh niuewe vo mi, Wiki dus wok e lat ston dak ol hoe zoe kun skrivvn.

Kwete wok nie ok ip de zjuste plekke ben, lat ut mi ostebliefd ukjè weeten: dad'ier è heweunih nen test.

Voe met de deur' in us te vooln: kzoeke minsn die noh entwad' èn of weetn va' Priester Marcel Naert.Me zin med jinnihtn bezih aan e boekske over em, voer e hoe werk én oemda t nie ol zoe verloorn ho'n. Tèn ol veel minsn untwadde hezondn e de papiern van de familie èm wok ol e noh andre dingn, mo me willn tnu noh nen derdn e latste kjè rondvraohn.Olleman haod wok antworde krihhn, ol ist da't lange deurt... Me startn nu wel echt: 1 van oes hroepke haot dad onderwerp pakkn voe tezis tnaostjaore.

Voe beloonienge kank ton muskien meedoen an 'Herman Roelstraete', die tenandern ne maot was van Marcel ( en wok van min pa, domee... ).


Kben kurjeus ot er mi entwiene ho vindn, verstaon en toen noh voorut elpn... Bedankt te voorn!! Anne.

Blog Joris Denoo over de doffe ∂Bewerken

http://www.lerarenblogs.be/index.php?page=react&on=4 --Endriek 09:33, 28 moarte 2007 (UTC)

Ge ziet dawwə nie ollênə zyn. Dərby, Joris Denoo van Heulə vərdient wel ən plekskə in də Wiki. www.jorisdenoo.be --Foroa 09:54, 28 moartə 2007 (UTC)

ètn em ton een special kotje ip zin toetsenbord davorn?
k' Peizet nie. Onder de wiki editor zyn de spcioale têekns. Oaje drip duwt es't ingevoegd in de text. An lapmiddel moa 't wirkt.
Andre iplossiengn zyn de windows key (vb F12, alt-shift-e) er definiëren moa da kan allêne moa ip multi-language installoaties.
De beste iplossienge es een West-Vlams keyboard. Moa da vroagt betere standoards, dus goaje nog en endeke moetn wachtn. --Foroa 10:57, 13 april 2007 (UTC)
Vo roare tekentjes te kunn typn ip internet, ku je ôok olsan &#xxx; typen, woarby da xxx de Unicode-numero es van da têkentje. Vo den doffn e is dadde 600, dus ɘ. En da goat wi, roare tekentjes typen ip "normoale westerse" toestenbordn. Olle Chinezen doen 't azoa. Tbc 12:38, 13 april 2007 (UTC)
Der bestoat e klêen en groatis programmatje MultiKey van den Österreichische Akademie der Wissenschaften dat 't meugelik makt om karakters in te voegn deur een combinoatie van twêe karakters te vervangn deur een ander of deur den ipmoak van uwn clavier te verandern. Ge moet de site mo ne ki leezn.

Interwiki botBewerken

Hallo gebruikers, Ik zou graag een bot willen gaan gebruiken op deze West-Vlaamse Wikipedia, graag doe ik dat met een botbitje want anders zal jullie 'juuste veranderd' pagina op hol gaan slaan. Mijn baas is de Nederlandse gebruiker CrazyPhunk. CrazyPhunkbot 17:42, 29 april 2007 (UTC)

De standaardprocedure is hier als volgt: "bevuil" jij maar gerust onze 'juuste veranderd'-pagina voor een tijdje zodat wij de correctheid ervan kunnen evalueren. Indien na een tijdje blijkt dat onze 'juuste veranderd'-pagina inderdaad op hol slaat en de wijzigingen ok zijn, zal een botbitje toegekend worden. Succes en groeten, Tbc 20:29, 29 april 2007 (UTC)
Dan hierbij in ieder geval een aankondiging van aanstaande bevuiling door SieBot. Groet, Siebrand 15:08, 24 meie 2007 (UTC)
Mijn botje gaat ook draaien. Multichill 20:33, 1 juni 2007 (UTC)

Nieuwe blog Joris DenooBewerken

http://www.lerarenblogs.be/index.php?page=react&on=2

over de g noa beneen en de h noa boven. --Endriek 14:08, 9 meie 2007 (UTC)

IeperBewerken

aangezien het hier een west-vlaamse stad is, eventjes een oproepje doen aan de toevallig geïnteresseerde. Interesseert commons: je niet, of zegt het je niets, negeer dan maar ;-)


Op Commons staan de afbeeldingen e.d. van Yper in de category commons:category:Ieper, een categorie net als de andere gemeentes commons:category:West Flanders. Deelgemeenten staat onder de gemeente zelf.

Nu is Ieper een NL-talige naam. Waar mogelijk gebruiken we op commons engels. Bv. "Buildings in...", of "Bridges in ...", of... Nu, gemeentenamen, of het nu duits, nederlands, spaans is, moet je niet allemaal zo gauw naar een engelse vorm gaan zetten lijkt me (als je al van engels kan spreken soms), want vaak zijn die dan nóg moeilijker terug te vinden voor mensen uit een vreemde taal. Ik zie bv. geen reden om van commons:category:Ieper zomaar de in feite Franse vorm commons:category:Ypres te maken, terwijl we in de categorie met gemeenten ginder proberen gewoon de officiële namen te gebruiken.

Nu plaatst ene commons:User:Juiced lemon daar een sjabloon met

It has been proposed below that Category:Ieper be renamed and moved to Category:Ypres. Upon reaching a clear consensus (commons:Category talk:Ieper), please move the article and remove the notice, or request further assistance there (if necessary).

Zoiets voorstellen, daar heb ik geen bezwaar tegen. Misschien IS het gewenst de naam Ypres te gebruiken. Zoiets zomaar effectief gaan hernoemen wat hij nu al deed, daar heb ik wel bezwaar tegen alleszins. Er staat in zijn sjabloontje Upon reaching a clear consensus ... Veel consensus zie ik niet, er is niet eens een talk page met een hint tot discussie. (bovendien gooide nog elders een stukje structuur overeen ivm categoryboom en interwiki's, maar dit laat ik nu maar terzijde) Een ALGEMENE richtlijn is er ook niet, enkel een korte open discussie op Commons:Language_for_categories, waarvan ik vind dat Commons:Language_for_categories#Neutral misschien wel een punt heeft.

Als iemand op Commons actief is, en zijn licht er op wil werpen, go ahead ;-) Verdere discussie eventueel op (het nog niet bestaande) commons:category:Ypres ?--LimoWreck 11:36, 28 meie 2007 (UTC)


Allez, mooi is dat. Nu heeft diene kwiet daar op commons de helft van de afbeeldingen verhuisd naar commons:category:Ypres, terwijl de andere helft in de originele category commons:category:Ieper (reeds uit 2005) staat. Mooi is dat ! Welke Ieperling helpt eventjes ze terug in Ieper te zetten, tot het zaakje uitgeklaard is. Want nu vind je niet veel foto's als je onderaan in Yper op de link naar commons klikt hé ? --LimoWreck 18:58, 29 meie 2007 (UTC)

Aanmoediging gebruik commonsBewerken

Ondanks het feit dat commons: verre van ideaal is wat betreft beheer, opvolgbaarheid van afbeeldingen, etc... (vraag maar eens de meningen van enkele op de NL-wiki), heeft het wel als groot voordeel dat:

 • de licenties in orde zijn, want op de vls-wikipedia slingeren er wel hier een daar rond waar dat schort
 • voor mij het belangrijst: de afbeeldingen meteen bruikbaar zijn op de EN wiki, NL wiki... en geef toe: als de hele wereld kan genieten van foto's van West-Vlaanderen, daar zal niemand iets op tegen hebben vermoed ik ;-) Integendeel, ne West-Vloaming zoet er preus ip moetn zien ! De diverse foto's die ik hier op de VLS af en toe toevoeg zijn eigen werk, die in eerste instantie op de NL gebruikt worden, maar dankzij commons meteen hier ook kunnen gebruitk worden.

Is het daarom misschien geen idee om Specioal:Upload wat bij te werken, zodat men duidelijk ook een weg naar commons heeft EN/OF er duidelijk meer aandacht op het geven van een licentie komt ? (voor de VLS-wiki moeten we wel niet zo gek en paranoïde gaan doen als op de NL, dus overdrijven wat dat betreft moet niet). Of het zinnig is zo ver te gaan als op nl:Special:Upload dat je quasi automatisch op commons upload, laat ik in het midden.

Ik weet niet of er hier nog veel mensen passeren , laat staan admins, .. anders moeten ze maar eens persoonlijk op de schouder geklopt worden ;-) --LimoWreck 20:53, 30 meie 2007 (UTC)

Beste Limowreck, er passeren hier tegenwoordig meer mensen dan pakweg een jaar geleden. Het aantal nieuwe artikelen is nu al vele maanden op een méér dan behoorlijk niveau. Ik durf met gerust geweten te zeggen dat er hier bovndien geen dag of zelfs een halve dag voorbijgaat zonder dat er een admin bijvoorbeeld de onzin- en testpagina's opruimt, zowaar een prestatie voor een wiki waar er geen heel leger pubers de recent changes zit te patrollen. Maar ook admins hebben soms weinig tijd en gezien dit probleem me allerminst dringend lijkt, zal ik dat nu niet direct doen, maar wat niet is kan nog komen. Alleszins bedankt voor de melding, het is genoteerd. Tbc 23:45, 30 meie 2007 (UTC)
Bij de foto's is er in het algemeen nog wat werk. Daar moet nog eens met de borstel doorgegaan worden. Alle restanten uit de onze vroegere 'joke wikipedia'-periode worden systematisch opgeruimd. We komen er wel. Tbc 23:51, 30 meie 2007 (UTC)
Het zou zeker een goed idee zijn om onze zelfgemaakte foto's op de Commons te zetten; Dat heb ik ook geprobeerd in 't begin. Maar eerlijk: een kat vindt er haar jongen niet in terug. Zo zwak gestructureerd vind ik het. En dus maak ik liever eigen foto's die ik enkel op onze VLS-wiki zet. user:Astro
Qua structurering zijn de commons al heel wat verbeterd, vooral op geografische structuur. Kijk maar efkes naar Commons:category:West Flanders. LimoWreck heeft daar al heel wat werk afgelegd.
Het is inderdaad geen slecht idee in de vls upload pagina een tekstje en link naar het commons upload blad te leggen. --Foroa 07:00, 31 meie 2007 (UTC)
@Astro: structurering is nog te doen, in categorieën plaatsen, desnoods wat categorieën bijmaken door te kijken naar andere landen, etc... en dan lukt het wel. Het nadeel is dat het een apart wikimediaproject is: dus een nieuwe loginnaam, en ook een andere volglijst en procedure e.d. Vandaar dat je werk of zelfs je foto's gemakkelijk om zeep kunnen geholpen worden of verdwijnen eer je er erg in hebt. Wat dat betreft is de VLS alleszins een "veilige" plaats om eigen afbeeldingen goed in het oog te houden... dus is helaas een probleem waar velen over komen klagen ook op de nl-wiki. Maar qua vindbaarheid, bruikbaarheid en verzamelen van afbeeldingen is het ding dan weer wel uitstekend geschikt.
@Tbc, ik merk precies verontwaardiging ? ;-) Mijn laatste zin was geen kritiek hoor, ik wist gewoon niet of diene café hier nog gebruikt werd, met "op de schouder kloppen" bedoel ik: een linkje naar deze topic op enkele gebruikersoverlegpagina's plaatsen, maar dat hoeft dus blijkbaar niet ;-) De leute --LimoWreck 18:22, 31 meie 2007 (UTC)

West-Vlamsche familienoameBewerken

Oproep aan alle Wiki-lezers: check eens je naam op [www.familienaam.be |deze website]. Als blijkt dat er een overduidelijke concentratie in West-Vlaanderen is, voeg dan je familienaam toe in dit artikel: West-Vlamsche familienoame. Merci! --Astro 11:47, 6 juni 2007 (UTC)

'k Ei 'k ik ol myn dêel gedoan en mynne noame derby gezet. Tbc 15:05, 7 juni 2007 (UTC)
Ik heb veel goesting om dit artikel terug te trekken. Zoals Zeisterre zei: "het is dweilen met de kraan open". Voor elke goeie naam, komen er 2 foute bij. :-((( --Astro 12:21, 14 juni 2007 (UTC)
Moest je't stille leggn, toch sjappoo! g'Ed et ollyk verre mêer dan e weeke vulgoudn é.

Myn vôorkeurnBewerken

'k Zou lik geirn die myn vôorkeurn verandern in 'n twuk anders, want voorkeur es volgens my hêlegans gin West-Vlams. At er 'n twiene e gedacht eit, zeg moa. Ge moe nie letterlik vertoalen en ge meugt origineel zyn. Preferensjes es volgens my allêne goe bachtn de kupe. Instellingn es lik were zo letterlik. Mins of menschen me fantasie gezocht. Tbc 15:04, 7 juni 2007 (UTC)

Een bescheiden bijdrage: Myn goestn --Astro 20:38, 7 juni 2007 (UTC)
Kan ik mij in vinden. Als er hier geen protest komt, verander ik het binnenkort. Tbc 21:59, 7 juni 2007 (UTC)
Prima --Foroa 06:05, 8 juni 2007 (UTC)
't Is veranderd. Tbc 16:00, 9 juni 2007 (UTC)

Noamgevienge West-Vlamsche steednBewerken

Discuusje veruusd na Discuusje Wikipedia:AN-SV geografisch.

Turkije?Bewerken

Discuusje veruusd na Discuusje Wikipedia:AN-SV geografisch.

Landnoamn up -iëBewerken

Discuusje veruusd na Discuusje Wikipedia:AN-SV geografisch.

Het of et?Bewerken

Ik zie dikkers het stoan binst da't volgens my et zoe moetn zyn. Dat es dus nen uproep voe 't lidword et te promootn :-) Wuk da in de lyne ligt van 't Iengelsche it en 't Duutsche es. 'k Wete wel nie van woa da de h in 't AN het ofkomstig es. --Patrick 14:21, 16 juni 2007 (UTC)

Geit volledig gelyk, ik probeere olsan 'et' te schryvn, moar 't es zukkn onbelangryk woord dajje 't soms over 't ôofd ziet en onbewust 'het' schryft --D-rex 07:16, 17 juni 2007 (UTC)
Ik en nietnt teegn "et" moa 'k viendn 't wel soms ambetant da je 't verschil nie ziet tusschn [ət] (AN "het") en [εt] (AN "heeft": uutsproake van 't Nôordn)--Zeisterre 09:18, 17 juni 2007 (UTC)
Ge bedoelt verzekers [æt] (AN "heeft": uutsproake van 't Nôordn) ? --Patrick 09:32, 17 juni 2007 (UTC)
't Is inderdoad de West-Vlamsche [æt] da'k bedoeln ;-) --Zeisterre 09:36, 17 juni 2007 (UTC)
kgeven ook toe dak soms van kloare gewente 'het' schryvn mo 'et' bedoeln, mo tmoe wel et zyn nateurlik--Filibertus 18:40, 17 juni 2007 (UTC)
ik probere mêestol " 't " te skryvn, toen èje wok da probleem nie vo 't verskil te zien tussn 't lidwoord en 't vervoegde werkwoord --Endriek 19:53, 17 juni 2007 (UTC)
De kêern dakke schryve, doe 'k ik lik Endriek. Tbc 14:38, 19 juni 2007 (UTC)

Zout woater en zoet woaterBewerken

Da joenk met eur ambetante vroagen is ier were. Volgens ’t sv moe je woordn lik out, zout, koud…met een ou schryven. Ik verstoan ton nie da je “Oedeburg” ton met een “oe” schryft. (de uutsproake is nie Oewdeburg moa Oudeburg). Volgens dr. Frans Debrabandere moe je in ’t West-Vlams de Middelnederlandse ou-spellienge bewoaren vo de “AN ou”. En ik peizn wel da die mens wit woarover dat ’n klapt :). Dat is ook de reden woarom da de noame “Vandenbroucke” een typische West-Vlamsche noame is en “Vandenbroecke” nie… ’t Verschil in ’t West-Vlams tusschn “ou” en “oe” kun je goed oren in “zout” en “zoet” woater. Doarom is vb. “Toeroet” ook nie juuste (Toeroewt) :) --Zeisterre 07:40, 20 juni 2007 (UTC)

'k Ei geirn joen ambetante vroagn :-) Voe de noamn van steejn en gemeentn ein me en uutzonderienge gemakt up de SV-regel (over de noamgevienge van artikelnoamn) en ein me gekoozn om zovele meugelik de lokale uutsproake te volgn. Dus Zillegem en gin Zedelgem, Toeroet en gin Torhout. Ier in Torhout zeggn ze volgens my wel degelik Toeroet, gin Toeroewt.. --Patrick 07:56, 20 juni 2007 (UTC)
In 't Frans-Vlams gebruukn ze dikkers (nie oessan) ou vo uze oe-klanke: schounk (AN schonk), ground (AN grond) enz. Volgens my ligt da dichter by uze uutsproake. Twee voorbeeldn:
 • AN grond: niemand in 't West-Vlams sprikt da uut mei korte AN-o; ofwel es 't groend (NW WVL) of groond (ZO WVL)
 • AN koud: niemand in 't West-Vlams sprikt da uut mei AN-ou; ofwel es 't koed (NW WVL) of kood (ZO WVL)
Ik wille geirn de Frans-Vlamsche spellienge ne kee goe bekykn vo te ziene oe dan ze zyder da doene en da ier toen voorstelln, misschiens kunn me ier uut leern. 'k Zit er ol en ende mei in mynen kop, moa 'k woare van plan vo nog en bitje te wachtn. M'ein nog moa sv1.1a en sv1.1b gehed, en 'k vroage my ook of oe d'r wel voldoende droagvlak es om ierover de discussieern. Want dat es were zo'n serieuze veranderienge lik by de y... --Patrick 08:07, 20 juni 2007 (UTC)
Nateurlik zeggen ze gin Toeroewt. 't Is doarom da je da nie met een oe meugt schryven...("oet" wordt in 't West-Vlams oewt uutgesprookn, cfr zoet woater). Dus moe je Tour(h)out schryven. --Zeisterre 08:11, 20 juni 2007 (UTC)
De Frans-Vlamsche ou es uutgesprookn lik de Fransche ou, vo zyder es da dus gin groot probleem. Wyder in West-Vloandern associeern ou nog dikkers mei AN-ou, 't es doamei dat er soms rap oe geschreevn es. G'eit e punt Zeisterre, oe me SV willn toepassn, moetn me Torout en Oudeburg schryvn. ------
Goe vroage, Zeisterre en goe antword van Patrick. Voe de Wvl gemêentenoamen est er ofgeweekn van de SV om het nog mêer lokoal en fonetisch te loatn klienkn, lik in Oedeburg en Toeroet. k'ei wel gereageerd tegen de veranderienge noa Enegown die nie SV is (en die nog oltyd mis stoat). In't SV zien we nog het verschil tussen gouw en gauw, en ier zien we dat de ou noa en o evolueert, zodat de ou uutsproake straf contextafanklik is. Juste omdat de verschilln in uutsproake van de ou zô grôot zyn en varieren, wos de AN ou compromis perfect verdedigboar. --Foroa 08:25, 20 juni 2007 (UTC)
Vind je gyder ook nie da me wyder de AN-o eigentlik lik ou zoudn keun schryvn? Volgens my goat da 'beter' West-Vlams upleevrn: ground, blound, drounke... Toen ligt dat ook volledig in de lyne mei out, goud, koud, zowel qua uutsproake lik spellienge. --Patrick 08:32, 20 juni 2007 (UTC)
Ik vindn da gin slecht gedacht, Patrick --Zeisterre 08:36, 20 juni 2007 (UTC)
Interessant gedacht, beter West-Vlams moa der zyn veel sôorten o's, ou's ... êest moeter nen inventair zyn en k' peize da we beter zoen of zyn me en specioal symbool. De regel om te zeggen welke "oo" nen "ou" zoe moetn zyn es nie simple. De ou/ouw en au/auw discussie es nog nie echt gedoane en nog nen andren ou der by lappn es tricky. --Foroa 08:58, 20 juni 2007 (UTC)
'Ou' komt 'oe', 'oe' komt 'oeë'. Horned God 12:52, 22 juni 2007 (UTC)

Mo zeg, k'zie kik van Lichtervelde en ké oltied na tourout na t'skole gewist. En k é nog nooit e twien oren toeroet zeggn. Oeit vergelikt met zout en zoet dan is Tourout wel de maniere waarip da me t'zeggen

Me goan e kee werk moetn moakn van e betere positionerienge van de SV-ou t.o.v. AN-oe (én de AN-o). Wordt vervolgd :-) --Patrick 10:53, 23 juni 2007 (UTC)

Wikimedia Election NoticeBewerken

If you are able, please translate this notice to as many possible languages and post it anywhere applicable.

The Wikimedia Election Committee is accepting candidates for the 2007 Wikimedia Foundation Board of Trustees election. Please see [3] for more information.

There is still time for a new candidate to be considered for election, and you may now endorse the candidate of your choice (up to 3 candidates) on the endorsements page, [4]. Please read the instructions carefully prior to endorsing. If you can translate the instructions, please do.

If you have any questions, please contact any member of the election committee, who are listed here [5].

Posted on behalf of the Election Committee,
Philippe

PalataliseringeBewerken

'k Peizn toch at da zô noem... 't Goat oovr 't verschil tusschen 'up' en 'ip', 'dunne' en 'dinne', 'rugge' en 'rik'... Allez, je verstoat myn wel é. Sorry vo myn slech SV 'k zyn 't nog an 't lêern. Wuk es 't er nu de goei spellinge ? 'Put' of 'pit' ? Dus m.a.w. wuk ne palataliseringe es 't er de grenze ? De U of de I ? Horned God 08:06, 22 juni 2007 (UTC)

Palataliseringe is de klankverschuvinge woaby da je toenge dichter komt te liggn by je veremelte. O je "pit" uutsprikt ligt je toenge dichter by je veremelte dan by "put". Oefenen vo de spegel! :-). Volgns myn is "dinne" en "rik"... mêer typisch West-Vlams, moa d'r is ier ofgesprookn dat iederêen da schryft lik dat 'n 't zegt...--Zeisterre 11:56, 22 juni 2007 (UTC)
Ik zeggen 't olletwêe, in Poperienge beezn ze de 'i' en ier in Eule de 'u', moa wuk doe'j ton met SV ? Horned God 12:49, 22 juni 2007 (UTC)
Oftelrymtje --Zeisterre 13:27, 22 juni 2007 (UTC)
SV zegt ollene etwot over de spellienge nie over den woordnschat. dinne of dunne, rik of rugge... 't ene es nie meer West-Vlams dan 't andere, 't es en bluuft ollemoale West-Vlams. De regel es: gebruuk de woordn lik dat je gy z'uutsprikt. Me vroagn wyder ollene da je't SV probeert te volgn. --Patrick 14:17, 22 juni 2007 (UTC)

Bot request for Gebruker:ByrialbotBewerken

Hello! I ask for permission to run my interwiki bot Byrialbot here at the West Flemish Wikipedia, and to get a bot flag for it.

 • Bot account: Gebruker:Byrialbot (contributions)
 • Botmaster: Gebruker:Byrial
 • Botmaster's home project: da:User:Byrial
 • List of botflags on other wikipedias: als:, ar:, bat-smg:, be:, bn:, bs:, bpy:, ca:, ceb:, cs:, da:, de:, el:, en:, eo:, es:, et:, fo:, fr:, fy:, gl:, he:, hu:, id:, io:, is:, it:, ka:, ksh:, lb:, li:, lt:, lv:, mk:, ml:, mr:, ms:, nds:, nds-nl:, nl:, nn:, no:, pms:, pt:, ro:, ru:, sco:, simple:, sk:, sl:, sr:, sv:, ta:, tl:, th:, uk:, vo:, zh-min-nan:
 • Purpose: Interwiki
 • Technical details: Interwiki using Pywikipediabot (constantly updated with CVS) starting from da:, nn:, no: and sv:. It mostly runs manually assisted and I try to solve found interwiki conflicts when I can.

It will soon begin to do test edits. Thank you! Byrial 12:09, 29 juni 2007 (UTC)

Hi Byrial, you certainly may do your test edits. During some time (a few days to a week or two) we'll evaluate the correctness of your bot's edits and may grant you a bot flag then. So please do make edits without bot flag in the meantime. Regards, Tbc 10:38, 30 juni 2007 (UTC)
Thank you for bot flag. Byrial 18:15, 4 juli 2007 (UTC)

West-Vlams vo pijpenBewerken

Wuk es schoon West-Vlams vo AN pijpen? En ik bedoele niet roken mei e pupe :-) 'k Vroage 't nie vo persoonlikke reedens (my vrouwe es toch en Oost-Vlamsche :-) moa wel vo 't artikel van Wim Delvoye. --Patrick 14:27, 2 juli 2007 (UTC)

Wuk peizdj' van 'e puyptje zettn' ? Horned God 10:04, 5 ogustus 2007 (UTC)
Patrick zit doa nu over te peizn in Andalusië. Misschiens dat 'n 't wit ost'n were is... :-)--Zeisterre 14:12, 5 ogustus 2007 (UTC)
Mischien et en 't er ekêe over hét me ze wuf. Horned God 15:14, 5 ogustus 2007 (UTC)
lik of da Freddy de Vadder zou zeggn: go wi, vetzakkn! --Astro 21:49, 5 ogustus 2007 (UTC)
Zeg wel Astro, ne mens zet toen ne kee e serieuze vroage up den Café en je krygt vanolles na zynen kop. En doabye, Zeisterre en Horned God, 'k moe 'k ik doavoorn nie na Andalusië goan :-) --Patrick 08:27, 6 ogustus 2007 (UTC)

zels de woaln kenn oes olBewerken

Gevondn ip de blog site van Soir:

Den West-Vlamschn Wikipedia Mercredi 18 avril 2007

Sinds een paar jaar maken we in Vlaanderen een comeback van de dialecten mee. Plots is het weer bon ton om ‘plat’ Antwerps of Gents te spreken. Maar het dialect dat het meest van zich laat spreken is het West-Vlaams, met zanger Flip Kowlier en zijn hiphopgroep ‘t Hof Van Commerce als meest bekende vertegenwoordigers

Ook op het internet leeft het dialect uit de kustprovincie. Zoekmachine Google kreeg een vertaling (http:\\www.Hoehel.be), wat de makers bijna een proces opleverden maar vooral de West-Vlaamse Wikipedia-versie is indrukwekkend. Er zijn al 1.500 artikels in de streektaal gemaakt en dat aantal groeit Wikigewijs elke dag.

Naast de voorspelbare lemma’s over lokale helden als Guido Gezelle en Dirk Frimout ook uitleg over ‘frietn’ (frietjes), ’sluffers’ (pantoffels) en ‘chikongs’ (witlof). Wie ambitie heeft om de taal ook te leren, vind er zelfs een volledige grammatica terug voor de streek van Brugge en Ieper-Poperinge.

Den West-Vlamschn Wikipedia http://vls.wikipedia.org/wiki/Voorblad

tof om 'indrukwekknd' genoemd te weirdn :-) --D-rex 18:21, 5 juli 2007 (UTC)

P.S. 't Stoat ôok ip de standaard website --D-rex 18:30, 5 juli 2007 (UTC)

Schitterend hé!--Filibertus 11:55, 5 ogustus 2007 (UTC)
Inderdoad hêel tof! :)--Zeisterre 12:00, 5 ogustus 2007 (UTC)
Me zyn dudelik goe bezig :-) --Patrick 08:21, 6 ogustus 2007 (UTC)

Tijd voor een Derde Vergadering?Bewerken

Dames en heren, er zijn her & der verhitte discussies aan de gang. Dat kan enkel betekenen dat deze Wiki niemand onberoerd laat. En da's goed. Maar als 't escaleert (en op 't web & via mail kunnen dingen snel escaleren) is 't misschien beter om eens samen te zitten, tussen pot en pint. En de dingen gewoon uit te klappen. Als 't kan helpen, wil ik zelfs uit de anonimiteit treden, en proberen om erbij te zijn deze keer :) Da's niet altijd gemakkelijk, als je in Antwerpen woont. Maar als ik het kan combineren met een bezoek aan mijn ouders in de Westoek... wie weet.--Astro 09:34, 9 ogustus 2007 (UTC)

At da beist et academiejoar volt kuk misschies ki probeern. Jack the Stripper 22:24, 12 ogustus 2007 (UTC)

Evolutie SVBewerken

Mja, topen dat inderdoad is lik daj gy zegt en dawe binn ier en e poar moand e consistente wiki en. Kpeizen wel ni dawe et mo ze gank moen loatn goan, mo wel e bitje in goeie boann leidn.
Over veranderen zonder discussie op voorand: pakweg et vôorbêeld Zwoavel. Jet van die artikels woa datter praktisch niemand no ziet, dus vele overleg ni in zukke gevaln, wa nateurlik dervo zorgt da der azo mo veranderd wordt. (de discuusje over Brèènienge ister ook mo gekomn achter dak de name veranderd aan.
Wa betreft et SV kuk me in alletwee junder gedachtegangn viendn. Lik da Foroa zegt moen we ni overdryvn en toalfascisten wordn, en kat et SV vele duudelikkere definities gebruukn, want sommige diengn zyn ronduut oenduudelik (lik dak (elders?) al anoalde, 'wie geen tweeklank hoort schrijft die niet'; of de SV-versie va AN:"worden" (weirdn, wurn, wordn, ... bitje uniformiteit mag in zukke gevoln wel)). Anderzyds kat een uutbreiding lik da Patrick da wil ook gin kwoad, mo da lyk my ton idder etwa vo ni gedocumenteerde of minder duudelikke klankn in koarte te briengn, twa die vooral bie streekpatrôonartikels toe uutieng zoe komn (zie ôok Brèènienge dus). Nuja, tis bitje et gevolg van da et SV ZW-Vlams als uutgangspunt eit. Jack the Stripper 15:23, 9 ogustus 2007 (UTC)
Ik engagere my vo pogiengn t'ounderneemn vo uze spellienge te verbetern.
Uutgangspunt es en bluuft uze policy round spellienge.
Die policy gift schryvers de keuze. Wien da en artikel schryft of anpast:
 • ofwel eit et artikel e streektoalpatroon → ge volgt in da gevol de streektoale van 't artikel
 • ofwel es d'r gin streektoalpatroon → toun volg je de norm (= SV)
We meugn nie accepteern da sommigste under voetn voagn an da boasisprincipe, anders creëer je chaos. --Patrick 19:03, 9 ogustus 2007 (UTC)
't Akkôord. Sommigte voagn d'r vierkant nunder voetn an. Moar ander - lik ik - kunn ni ossan volgen wuk da de toalmêesters bepeizn. Ni uut leegied, moar omdat 't serieus gecompliceerd begunt te komn. Dat is gin verwyt a niemand (ik zoun 't ni beter kunn doen dan typn lik Patrick of Foroa), moa geweune e vaststellieng. --Astro 21:06, 9 ogustus 2007 (UTC)
Ik ein nie den indruk da je gy nie kunt volgn, Astro. :). Os ter etwien is die ier zeldn foutn schryft is 't wel gy. ;) --Zeisterre 21:23, 9 ogustus 2007 (UTC)
Ik ken de algemêne regels, dat geevn ke toe. Moa in de latste moandn is 't er ol styf vele gefinetuned, enke 't gevoel. En nu zyn ke ni mi mei. --Astro 21:26, 9 ogustus 2007 (UTC)
De regels zyn eigentlik nauweliks veranderd. Ollene ein me de spellienge vastegeleid vo enigste twyfelgevolln (de meeste up vroage van schryvers) :
 • AN-ouw, AN-auw : SV volgt AN (dus gin ofwykiengn mee lik Enegown)
 • AN-woordn eindigend up -ij(d)en → SV -yen, lik in ryen, snyen, abdyen, schilderyen (zie SV-y)
 • de Turkije-regel: AN-ij die ook in West-Vlams tweeklanke es → SV-ey, lik in Turkeye, Bulgareye, vreyen (zie SV-y)
 • de lijk-regel: AN-suffix lijk → SV -lik: persoonlik, persoonlikker, persoonlikst (zie SV-y)
 • mijn advies: schryf 'oun' i.p.v. 'oen' → dus ground, gezound, oungeweun (in plekke van groend, gezoend, ongeweun) (zie spellienge OU)
Ge zyt nu were à jour Astro :-) --Patrick 21:59, 9 ogustus 2007 (UTC)

Nieuw patroon {{GinSv}}Bewerken

'k Ei e nieuw patroon gemakt: {{GinSv}}.

Ge kut da patroon gebruukn ou j'up en artikel botst woar dat er nog veel sv-werk an es moa ge den tyd niet eit om et direct an te passn. 't Es dus nie de bedoelienge vo 't werk na nen andern deure te schuuvn.

Artikels dien da patroon gekreegn ein, kommn vantselste in Categorie:Moe nog erschreevn zyn in SV‎ terechte.
Dat es e subcategorie van de olgemene Categorie:Wikipedia.

Ou d'r etwien bezwoarn eit tegen da patroon, moet dat ier moa zeggn. 'k Goat et toun were wegdoen. --Patrick 09:13, 11 ogustus 2007 (UTC)

Bot status for PipepBotBewerken

Hello! I ask for permission to run my interwiki bot PipepBot here, and to get a bot flag for it.

 • Operator: it:User:Pipep
 • Purpose: Interwiki
 • Software: Pywikipedia
 • Have bot flag at: als, am, an, ar, az, bat-smg, be-x-old, bn, bs, ca, ceb, cs, cv, da, en, eo, et, fo, fur, fy, ga, hr, id, is, ka, ksh, la, lb, li, lv, mk, ml, nap, nds, nds-nl, nn, no, pms, roa-tara, scn, simple, sl, sr, sv, th, uk, vec, zea
 • Details: Interwiki using Pywikipediabot. It mostly runs manually assisted. May run automatically in some cases.

Thank you! --it:User:Pipep 18:48, 11 ogustus 2007 (UTC)

Hi Pipep, do whatever you please with your bot and after an evaluation period of about a week or so, we will grant you bot status if we have not encountered serious mistakes. Success! Tbc 08:08, 13 ogustus 2007 (UTC)
OK, I am doing test edits, thank you! it:User:Pipep 17:55, 13 ogustus 2007 (UTC)
Your bot has now bot status on vls. Good luck. Tbc 09:49, 20 ogustus 2007 (UTC)
Thank you! it:User:Pipep 16:31, 20 ogustus 2007 (UTC)

PatrôonnBewerken

Misschies e specioal blad maken mêe ol de patrôonn da der zyn? Tzou nog ki handig kunn zyn aje twa zoekt. Jack the Stripper 22:21, 12 ogustus 2007 (UTC)

Zie hier. --Patrick 22:28, 12 ogustus 2007 (UTC)
Westmalle troubles my vision, goed dakket weten! :) Jack the Stripper 22:30, 12 ogustus 2007 (UTC)

StatistieknBewerken

E simpel vroagsje ivm nuze statistiekn... we zittn bykan an 2.000 artikels, en nu vroegn ke myn of... A je e nieuw blad makt die zuver e deureverwyzieng (redirect) is naar een ander blad: telt dat toen oek voer een nieuw artikel? Als 't antwôord ja is: dan is dat tonne e bitje boerenbedrog eigentlik. --Astro 20:47, 16 ogustus 2007 (UTC)

Nins, diedie telln nie mee. A je diedie en andere meetelt, zittn we ol an mêer of zesduusd bloadn. Leest anders e ki dit blad. Tbc 20:49, 16 ogustus 2007 (UTC)

Een vroagske rond de 2000ste paginaBewerken

Mè de sneleid da da ier were goat de latste weekn moeke mie oastn :-) Myn vroage es, doen we iet rond de 2000ste bydroage of niet (buutn vierweirk ofsteekn :-) )? Persbericht verstuurn of nie? Myn eign anvoeln wos om te wachtn tot de 2500ste pagina, moar miskien ei je gudder doar een ander gedacht over --D-rex 19:21, 21 ogustus 2007 (UTC)

A, j'et toch deure da me ier een efforke an 't doen zyn ;-) mo misschien toch wachtn ip 2500 lik da me gezeid aan?--Filibertus 19:36, 21 ogustus 2007 (UTC)
Joat, geit da goe gedoan ollemoale. 't Doet deugd om te zien da oezn West-Vlamschn olsan bluuft deure goan, onafhankelyk van wie da't er efkens wa minder goeste eit :-) --D-rex 19:39, 21 ogustus 2007 (UTC)
Me weirn eus zo omda die Limburgers gildig up uze zeims werkn mei under 3348 artikels, die spelmoakers :-) --Patrick 21:29, 21 ogustus 2007 (UTC)
O'j 't myn vroaht, ik weten niet of da da wel nodig es, e persbericht verstuurn... Juuste moa omdamme 2 000 artikels en ? 'k Peizen da de pers der zelve moet ip komn, anders es da lyk zwo updringerig, lyk van: "kykt noa nuus, m'ein 2000 artikels"... Horned God 15:27, 22 ogustus 2007 (UTC)
M'ein 2000 artikels geschreevn in 't West-Vlams, en me zoudn uuzn mond moetn oudn volgens jou Horny God?! 'k Peize dat datte 'n eestn kee es dat er zo uutgebreid in 't West-Vlams geschreevn es! 't Bewyst overdudelik da 't et perfect meugelik es voe up e vulwassn maniere goeie artikels in 't West-Vlams te schryvn. Me moetn dus zekers nie nederig nerekykn up uze toale of d'rover zwygn, integendeel !!! --Patrick 18:58, 22 ogustus 2007 (UTC)
@Horned God, zô weirkt de weireld nu êenmoal, peis dje gie echt da ol die reporters zelve het nieuws goan gan zoekn? ;-) Der es zelfs nen specioaln site voo west-vloandern woar da je persberichtjes keunt achterloatn. Ozô es de wikipedia ôok ip WTV gerakt bie et 1000ste artikel --D-rex 19:29, 22 ogustus 2007 (UTC)
Ten êeste ik zyn HornED God en gêen Horny God. Ten Twêede, ik woaren moar an 't suggereren. Ik zyn de latstn voe nere te kyken up nuus wesvlams. 't Punt es, da'k et te tielyk vinde. Wacht tot damme der 2 500 ein... Ken juste ekeekn, en myn neuze angt er noh an. Horned God 12:34, 23 ogustus 2007 (UTC)

Fries ?Bewerken

Wuk a myn verwoendert, es da der noh geen artikel es over de toale die toch dichte by de nuuze ligt: Fries... Ik en 't te druk me myn Frans-Vlams artikel, zodus, an der amateurs zyn... Horned God 15:37, 22 ogustus 2007 (UTC)

'k Zwygn ol... Ken 't lyk evonden... Horned God 14:02, 24 ogustus 2007 (UTC)
Lik da je ziet Horned One, 't es moar e word ;-) --Patrick 17:25, 24 ogustus 2007 (UTC)

Meskien en hulpmiddel voe SV ?Bewerken

Ik en de liedjesteksten hét van bepoalde liedjes in 't Frans-Vlams en Wesvlams... Meskien wel eki interessant voe te kykn oe dan ze zydder bepoalde dingn schryven ? Wien at er ze wilt en, ik steuren ze deure via email... E klêen vôorbild... "Steek hem maar in onze trog" schryven ze zô: "Stekt nhum mae' in nuuzen trog". En "beetje" schryven ze hin "bitje" moar "betche"... Meskien dan bepoalde dingn tons mêer nudder klanken hoan benoadern ?Horned God 12:38, 23 ogustus 2007 (UTC)

Ge meugt gy da deuremailn na my, 'k goa 'k ik da ne kee bekykn. --Patrick 14:37, 23 ogustus 2007 (UTC)
't Zyn têekeningn... noa woa moenke't steuren ? Horned God 15:41, 23 ogustus 2007 (UTC)
Sinsn wanneer zit je gy zendjes te moakn? ;-) Ge kunt my mailn via wiki. Goa na Discuusje_gebruker:Patrick en selecteer "Gebruker emailn" in de navigoasjebouke lienks. Stuur my zo en kort mailtje (zonder files), 'k goa joe toun wel antwoordn. --Patrick 19:43, 23 ogustus 2007 (UTC)