Wikipedia:Toalvroagn/uze-ouze

Uze/Ouze (geconcludeerd)Bewerken

Woarom stoat er ip ous voorblad eigenlik Uze Weireld en Uze Portoaln? Moet da nie Ouze zyn? 'k Kan mis zyn e! Tbc 14:47, 12 september 2007 (UTC)

Uze/Ouze: alternatievnBewerken

  1. Uze
  2. Nuze
  3. Euze
  4. Ouze
  5. Oeze
  6. Oenze

Uze/Ouze: discuusjeBewerken

Dat es 't "probleem" van regionoaln woordnschat: uus, nuus, eus, oes, oens, ons zyn blykboar ollemoale West-Vlams, zie grammatica's in Portoal:Toale. --Patrick 15:00, 12 september 2007 (UTC)

Uze/Ouze: conclusieBewerken

SV doet gin uutsproakn over wordnschat. --Patrick 21:06, 19 september 2007 (UTC)