Zêebrugge

(deureverweezn van Zeebrugge)

Zêebrugge (Nederlands: Zeebrugge) is 'n dêel van Lissewege, dêelgemêente van Brugge.

De kerke van Zêebrugge

De gemêente

bewerkn

In 1965 teldege Zêebrugge 4.750 inweuners.

Zêebrugge is van in 't begun e vissersoavn gewist en is vandoage de grotstn van België. In de joarn tsjeventig is Zêebrugge enorm uutgebreid. 't Is nu de twêede grotste en modèrnst' oavn van België.

Beziensweirdigheedn

bewerkn
Kyk noa Bouwkundig erfgoed in Zeêbrugge

De zêeoavn

bewerkn
 
Brugge en 't haavngebied van Brugge-Zeebrugge (in 't roaze)

Zêebrugge eit e schôon strange moar is voral e grôte zêeoavn. In 1878 ountwierp ingenieur barong De Maere van Aertrijke e plan vor e kanoal dat Brugge me de zêe moste verbiendn. In 1895 anveirdege 't parlement da plan. In 1896 begostn de werkn die deurdegen toet in 1907. D'r wierd e binnenoavn angeleid in Brugge, e kanoal van 11 kilometers lank, 70 meters brêed, en 8 meters diepe. D'r is ton ôok 'n oavndam angeleid van 2,487 kilometers lank en 50 meters brêed. De sluze in Zêebrugge was 256 meters lank, 20 meters brêed en 9 meters diepe. Binst de twêede Weireldoorloge is den oavn verwoest. Achter den ôorloge en ze d'oavn ton were eripgebouwd en verder vergrodderd, woamee dat 't nu de modernste en twidde grotste oavn van België is en één van de modernste van Europa.

 
Zicht van den ôosteliken dam van de haavn van Zêebrugge, gezien van 't strang van Heist.

De kooksfabrieke

bewerkn

Van round 't joar 1900 êt Cockerill (loater Cockerill-Sambre) een kooksfabrieke g'hêt in Zêebrugge met de bedoelienge van kooln van British Coal te verwerkn en de kooks deure te verkoopn an de fabriekn in 't Ruhrgebied. d' Oudste 50 kooksovens die d' er toet an 2004 gestoan hen woarn in 1928 gebouwd en hen gewerkt toet in 1958. In 1956 and 1959 zyn d' er twê nieuwe batteryn mè moderne (25 OTTO en 35 CGCF) ovens gebouwd. Die hen nog gewerkt toet in 1996, woarachter dat de Vlamsche Gemêenschap de fabrieke "geërfd" hèt. Oundanks protestn dat de fabrieke moest bewoard wordn as een industriêel patrimonium, is de beslissienge genoomn voa de fabrieke te sloopn. 't Sloopwerk hèt in 2004 begost en is in 2005 voltôoid.

De vestigienge was bekend as "Carcoke (Afdeling Zeebrugge)" moa voa de mensn van Zêebrugge was 't geweun de kooksfabrieke. Tope met de glasfabrieke van Glaverbel was de kooksfabrieke den ênigste grôote industriêle werkgever voardat de moderne haavn was uutgebouwd.

Externe koppelienge

bewerkn
  Mêer ofbeeldiengn die ier by passn ku je vien ip Zeebrugge ip Wikimedia Commons.