Austrasië (of 't ôostelyk land) vormde 't nôordôostelyk stik van 't Merovingisch keunienkryk. 't Nôordwestelyk stik was Neustrië (of 't nieuw land).

Austrasië
Execuusje van keuniginne Brunhilde van Austrasië

Austrasië bestound uut stikkn van 't hudige Frankryk, Duutsland, België ten ôostn van de Schelde, Luxemburg en Holland.

De verdêelienge van 't ryk in de keunienkrykn Neustrië, Austrasië en Bourgondië dateert mo van 't ende van de 6e êeuwe. De vôorige keuniengn wierdn keunienk van Reims (loater van Metz), van Parys, van Orléans of van Soissons genoemd.

Clovis en zyn ipvolgers

bewerkn

Achter 'n dôod van Clovis in 511 wierd zyn ryk verdêeld ounder zyn vier zeuns:

  • Theuderic, den oudstn, krêeg et ôostelyk stik en kwam keunienk van Reims.
  • Chlodomer krêeg Orléans
  • Childebert krêeg Parys
  • Chlotarius krêeg Soissons.

Van 558 regeerde Chlotharius I ollêene over hêel 't Meroviengisch ryk. Achter zyn dôod in 561 wierd zyn ryk verdêeld ounder zyn vier zeuns:

  • Sigebert I krêeg Reims (Austrasië)
  • Charibert I krêeg Parys (Neustrië)
  • Gontram krêeg Orléans (Bourgondië)
  • Chilperik I krêeg Soissons (Neustrië)

Deurda 't ryk ossan most herverdêeld wordn ounder de zeuns was ter constant oorloge tusschn Neustrië en Austrasië. E poar kis zyn ze kortn tyd were verêenigd gewist.

Den tyd van de hofmeiers

bewerkn

Teegn de 7e êeuwe begost de periode van de hofmeiers. De Meroviengische keuniengn haan e luxeleevn en ze trokkn under nieks mer an van 't regeern. Doarom wordn ze in die periode Vadsige keuniengn (rois fainéants) genoemd. Uutendelik han de Pepinidn, e familie van Frankische eedeln die diendn ols hofmeier, ol de macht.

In 613 kost Chlotharius II van Neustrië, e zeune van Chilperik I van Soissons, ollêene regeern over hêel 't Meroviengisch ryk.

J'had hulpe gekreegn van den hofmeier Pepeyn van Landn (Pepeyn I), de stamvoader van de Pepinidn. Pepeyn, tegoare met Arnulf van Metz en hofmeier Warnachar II van Bourgondië, woarn de leiders van den ipstand teegn de nieuwe minderjoarige keunienk van Austrasië en Bourgondië, Sigibert II, en zyn overgrotmoeder keuniginne Brunhilde van Austrasië, die de feitelyke macht haad. D'aristocroatn haan under bedreigd gevoeld en ze slootn een overêenkomste me Chlotarius: ols ty under posiesje en ottonomie zou woarborgn, zoun zynder hem helpn me keunienk van hêel 't ryk te wordn.

Tegoare versloegn ze de troepn van Sigibert en Brunhilde by de Aisne. In Andernach wierd er e verdrag geslootn woarin da d'ottonomie van Austrasië en de leidnde rolle van den Austrasischn oadel vastgeleid wierdn. Sigibert en keuniginne Brunhilde wierdn g'executeerd.

Chlotarius II wierd ipgevolgd deur zyn zeune Dagobert I, keunienk van Neustrië en Bourgondië.

De klêenzeune van Pepeyn van Landn, Pepeyn van Herstal (Pepeyn II), den hofmeier van Austrasië, versloeg Neustrië in 687 in de Slag by Tertry. Je verêenigde de landn nu definitief.

Zyn bastoardzeune Karel Martel was ook e belangrykn hofmeier. Ze krêegn mêer en mêer te zeggn en uutendelik zette zyn zeune Pepeyn de Kortn (Pepeyn III), met de steun van paus Zacharias, Childeric III of en je liet zyn eign in 751 uutroepn tout keunienk van de Frankn.

Mè Pepeyn de Kortn begost de dynastie van de Karoliengers en zyn zeune Karel de Grôotn kwam êen van de belangrykste figeurn van de Europeesche geschiedenisse.

De Meroviengische keuniengn

bewerkn
 
’t Ryk van de Meroviengers in 714
Pharamond (ca. 370) (418-428)
Chlodio (ca. 395) (428-447)
Merovech (ca. 417) (447-458)
Merovech de Joungern (447-458)
Childerik I (458-481)
Chlodovech (Clovis I) (481-511)
Achter 'n dôod van Clovis in 511 wierd zyn ryk verdêeld ounder zyn vier zeuns.
(Reims) (Parys) (Orléans) (Soissons)
Theuderik I (511-534) Childebert I (511-558) Chlodomer (511-524) Chlotharius I (511-561)
Theudebert I (534-548)      
Theudowald (548-555)      
Van 558 regeerde Chlotharius I ollêene over 't Meroviengisch ryk. Achter zyn dôod in 561 wierd zyn ryk verdêeld ounder zyn vier zeuns.
Austrasië (Reims) Neustrië (Parys) Bourgondië (Orléans) Neustrië (Soissons)
Sigebert I (561-575) Charibert I (561-567) Gontram van Bourgondië (561-592) Chilperik I (561-584)
Childebert II (575-595) Chilperik I (567-584) Childebert II (593-596)  
Theodebert II (596-612) Chlotharius II (584-629) Theuderik II (596-613)  
Theuderik II (612-613)      
Sigebert II (613)      
In 613 regeerde Chlotharius II ollêene over 't Meroviengisch ryk.
Chlotharius II (584-629)
Dagobert I (629-639)
(629-632) ounderkeunienkryk Aquitanië (Toulouse).
Charibert II (629-632)
Chilperik II van Aquitanië (632)
Achter 'n dôod van Dagobert I in 639 wierd zyn ryk verdêeld ounder zyn twi zeuns.
Austrasië Neustrië
Sigibert III (639-656)
Childebert de g'adopteerdn (656-662)
Childerik II (662-675)
Clovis II (639-657)
Chlotharius III (657-673)
Theuderik III (673)

Achter 'n dôod van Chlotharius III en de mislukte benoemienge van Theuderik III in 673 regeerde Childerik II were ollêene over 't Meroviengisch Ryk.
Achter z'n dôod in 675 viel 't ryk were uutêen.

Austrasië Neustrië
Clovis III (675-676)
Dagobert II (676-679)
Theuderik III (675-691)
In 687 wordt Theuderik III ook erkend ols keunienk van Austrasië en is 't ryk definitief verêenigd.
Clovis IV (III) (691-695)
Childebert III (695-711)
Dagobert III (711-715)
Chilperik II (715-721)
(Teegn)keunienk in Austrasië Chlotharius IV (717-719)
Theuderik IV (721-737)
Interregnum (737-743)
Childerik III (743-751) en z'n zeune prins Theuderik V