Discuusje:West-Vlams

Active discussions

Da's goe werk zeg. --Foroa 08:13, 29 januoari 2007 (UTC)

Inderdoad! Da vind 'k ook...'n pluumtje vo Patrick...--Zeisterre 08:43, 29 januoari 2007 (UTC)
Idee en anzet komm'n wel van LimoWreck, ik eit ollene moa vodder uutgewerkt. Ere wie ere toekomt... --80.201.247.207 09:17, 29 januoari 2007 (UTC)
Allè, e pluumtje vor alletweie tonne ;)...--Zeisterre 10:55, 29 januoari 2007 (UTC)

Ook proficiat. Ik heb een aantal aanvullingen gedaan voor het Ostends. Ja, die twee anoniemen was ik ook. Een paar aanvullingen zullen misschien verbazen (pupe - noaren) maar heb ik echt gehoord in Oostende. Vroeger was bvb "Paster Pupe" echt een begrip in Oostende. Het controversieelste: weinig - hier is naast "winnig" ook "lette" mogelijk. Dat is echt wat ik gehoord heb. Volgens mij kan het echter even goed op "letter" als op "lettel" teruggaan... Tussen haakjes, ook "altijd" (assan) is een shibboleth. Ik merkte hier ook al een complicatie van de nieuwe y-regel (nu ja, we stemmen er nog over zekers?): in Oostende zegt men "nievers" maar "nyvera(a)ns"! --Paul Pieniezny 00:52, 27 februoari 2007 (UTC)

Wat wordt bedoeld met "zeer" ? "Pijn" of een versterker (erg, heel, maar ook heel vlug)? Die twee woorden worden in het Ostends (en waarschheel verschillend uitgesproken! Ik èn zèèr <-> Kom mo zere/zi-ere were ... --Paul Pieniezny 01:04, 27 februoari 2007 (UTC)

DialectenkaartBewerken

E schôon kartje evoun. Moa spytig enoeg goat 't ier verzerkst ni op meugn (bronne?) http://www.mijnwoordenboek.nl/img/dialectenkaart.jpg

Schoon kartje, moa 'k vinne 't wel erg da ze West-Vlaamsch ounder de noemer Ollandsch gestookn èn !! --Patrick 17 jan 2008 10:09 (UTC)
Ollands-Frankisch wel he ;-) Mi nadruk op 't twidde, verzekerst. En wuk is "Flemisch"? (e klêen stiksje eiland in 't nôordn) --Astro 17 jan 2008 10:20 (UTC)
Ja, moa de meeste AN-dialectn zyn toch (Neder)Frankisch... --Patrick 17 jan 2008 10:46 (UTC)
Da's Flevisch peizek Astro. Coole koarte wel, joa --84.194.178.180 13 feb 2008 16:15 (UTC)
De koarte is schôon joa, mar styf veroewerd. Gynder moe wêeten dan de menschen in Van Ginnekens tyd nog nie goed verstonden wat of Ollands was. Zo komt 't, da je zovêel Ollandse dialecten tot 't Fries (!) rekent, en dat 'n Zuud-Ollands, Zeeuws en West-Vlams in êen groepe bymekoare briengt. De mens is intusschen al lang genoeg dôod, as dan we dat kaertsje kunne gebruke, mar zyn waerde is beperkt. Steinbach 10 feb 2010 21:08 (UTC)

A peu prèsBewerken

'k zyn dr teegn datr winnig gewerkt wordt an 't were zuvre maakn van 't Westvlams. Zeg gewône "oengevêer" in platse van dat bastoardtaaltje...--Busveugle 5 mei 2009 16:45 (UTC)

E loate reaksje wi, mor a me in Yper gin oungevêer zeggn, voe wuk zou'k ik dadde toune gebruukn (weetnde da 't e lêenwôord is uut 't Nederlands)? Ik kunn doa nie an doen da me wyder wel noare van de schreve weunn en gie verzeker nie, enni? :) Meuzel
Ik zeggn ook à peu près en ik weunn pertang nie by de schreve.--Pastel 11 feb 2010 18:45 (UTC)

West-Vlams by de zusterBewerken

Allez, ku je gyder nie ens zien noar myn eigen blad over 't West-Vlams op de Limburgsche Wikipedia? Wat vin je gyder d'rvan? Steinbach 2 feb 2010 22:05 (UTC)

Ik viendn 't styf goed. Een echt bofartikel :). Ik peisdegen da 'k miserie goengn hèn vo 't Limburgs te verstoan, moa 't valt lik nog mee.:)...By de West-Vlamsche zangers zoun 'k ook nog Willem Vermandere vermeldn. J' is hier al van in de joarn 60 styf gekend vo zyn liedjes in 't West-Vlams en j' is vo 't moment were vulip in de belangstellienge omdat 'n juste 70 gewordn is...--Zeisterre 10 feb 2010 14:54 (UTC)
Ach dank je Zeisterre :-). J'et gelyk, Willem Vermandere moe d'r ook by. Steinbach 10 feb 2010 21:09 (UTC)
Een paar dingen die mij te binnen schoten:
"mies vaan de standaardtaol aofwiekend Nederlands dialek"
klopt da echt? de grammatica gelijkt in veel opzichten juist meer op de standaardtaal dan die van de andere zuidnederlandse dialecten en zo afwijkend vind ik de klankleer nu ook ni
meisje
meissje, gezien de verkleinuitgang -je nie besta (-tsje en de g'assimileerde vorm -sje en -eje als tegenhanger van -etje en -eke wel)
De ee veur 'n r in e woord wie peerd
die e word soms wel de "zwaarlange" of "zware" e genoemd. Belangrijke uitzonderingen: nere en were die de normale zachtlange e hebben.
Oontrunding vaan de lange uu kump ouch veur, beveurbeeld in diere 'deur', stiere 'sjikke' en vier 'vuur'.
"vier" hoort misschien ni in da rijke... dier, stieren, vier enzo zijn in veel dialecten de regelmatige voortzetting van uhm... den diftong iu(?).. ze zijn dus nooit "uu" geweest en daarom ook ni daaruit ontrond :)
De ii weurt ouch wel ins gerund tot uu, in de wäörd bluven 'blieve', pupe 'piep', twuvel 'twievel', vuuf 'vijf' en wuuf 'wijf', boe de fonetische umgeving drum vraog.[17]
voor lipletters? 'k zou de fonetische condities wel preciseren als ik van u was :)
De i veurt wel ins geslote tot 'n korte ie
historisch tot 'n ij zoals blijkt uit vergelijking met oost-vlaamse dialecten
De h verdwijnt in zoonder oetzundering in alle Wes-Vlaamse dialekte.
volgens mij word ze wel eens gebruikt in leenwoorden uit het AN.. in Taal in Stad en Land word "goi" als tussenwerpsel genoemd, en Flip Kowlier zingd bvb "homoseksueel" met een uitesproken h
De -sk op 't woordind is zeldzaomer: die kump allein, es -sj, nog veur in 't Frans-Vlaams: 'n Vlamsj mensj neve euveral Vlamsche menschen (vergliek dees gevalle mèt väöl Limbörgse dialekte: minsj).[29]
in TiSL word -sk- als regressief beschreven, klopt da ni?
mèt zjus wie in de standaardtaol 'n -d-.
schrijftaal eerder (aannemend dat het om "houden" gaat)
dieën vent
die/diene vent.. mss beter met een voorbeeld waar de n uitgesproken zou worden?
Dit systeem kint me ouch in 't Oos-Vlaams (en kump sprekers vaan 't Braobants en Limbörgs ouch neet oonbekind veur).
Ge kun et verschil noemen da het onzijdig onbepaald lidwoord meestal identisch is met het vrouwelijk (verschil met de westelijker dialecten dus)
Ouch manneleke en oonzijege wäörd höbbe dee suffix soms;
"suffix" lijkt mij ni de beste woordkeuze omdat de -e geen functie vervuld... bij vrouwelijke woorden waar -e den themaklinker is zou zoiets mss wel gezegd kunnen woorden, maar bij de uitzonderingswoorden ni.
Bij geslacht zoude kunnen vermelden da bvb "drake" vrouwelijk is geworden
Dit lot tröf zelfs al de gewoen vrouweleke wäörd: me kin veural joongere in de kusstriek hure zègke: de zonne, ..., je ('heer') zit achter de wolken. In 't binneland is dat oongrammaticaol; wijers is 't in Vlaandere get wat me ieder mèt 't Nederlands oet Nederland associeert
Zulke fouten maken jonge sprekers in heel Vlaanderen, maar 't zal wel meer voorkomen op die plaatsen ja
Oonzijege wäörd weure zjus zoe wie in de standaardtaol gemarkeerd op 't bepaold lidwoord en 't veurnaomwoord mèt vörm op 't: Et doenker ejland t Doonker eiland'.
mss zou het feit da 't doenkerE eiland totaal verkeerd zou zijn zoals in alle zuidnederlandse dialecten vermeld moeten worden
Achter 'n werkwoordsvörm aon is 't in 't Kus-Wes-Vlaams ouch ummer je, in 't continentaol Wes-Vlaams dèks -dje (kom je, komdje)
d is den uitgang van het werkwoord diejen in 't hollands en blijkbaar ook in het kustwestvlaams verdwenen is bij inversie; komd e, komd je, kom0 je
kommen we wieder <- ni komm(en)n me wieder?
Inderdaad een superb artikel! Grytolle 15 sep 2010 21:31 (UTC)
Terugkeren naar de pagina "West-Vlams".