Discuusje Wikipedia:Typische West-Vlamsche uutdrukkiengn

Laatste reactie: 6 jaar geleden door Lotje in het onderwerp De kerkesmerte en

[gediend zin gelik nen 'ond mé vloj'n]: vré goe gediend zin, ma kweet ni waaromme of waarda't vandoan komt. In Kortryk gebruk'n ze't zeker, min groatmoeder in ieder geval wel (en die is oorspronklik van Sint-Boafs Vuvve, oak wel [Sentebôs] genoemd)

[de kiek'ns zit'n deur 'n droad]: Wordt gezegd over een vrouw met stijve tepels

dat is nie juste, 't goat over angborst'n

benin, tes van stivve noppen

noenoet! Wuk peiz'n d'and'r ier van

Is't nie "de kennins zitten an den droad"? in de plekke? Maar van die kiek'ns èk wok nog geword wi. Mor peize wok nie dat over angborstn goat wi.

in Poperinge zehh'n ze dat ollesins. En in de betjèkenisse dadier stoat (stieve tepels) user:Astro

Bie njin zin't keuns, bie 'n andern zin't kiekens, moa de betjekenisse es klwoatn 't zelste... Horned God 10:46, 22 July 2006 (UTC)

Typische uitdrukkingen ???? waar danBewerken

Veel typische W-Vl uitdrukkingen ziet ik hier niet staan. Eerder gewone Nederlandse of West-Vlaamse zinnen.

 • Neem nu "k goa nu kjiè up joen muhle sloan" ... hoezo, een typisch west-vlaamse uitdrukking ? Weet je hoe men dit noemt ? Taal: men neemt een aantal woorden, men gebruikt de grammatica, en het resultaat: een zin zowaar. Jawel, een standaard voorbeeld van een zin, niet meer niet minder. Deze zin heeft zelfs geen west-vlaamse trekjes, en kan zelfs evengoed een standaard Nederlandse zin zijn, op het accent na. "Ik ga een keer op je muil slaan".
 • Nog eentje: e skete loatn. Wat zegt mijn Van Dale woordenboek bij "Scheet":
  wind
  voorbeeld
  + werkwoord
  een scheet laten
  Daar is niemendal west-vlams aan.
 • en zo zit er nog het een na het andere triviale zinnetje opgesomd... --LimoWreck 16:36, 24 July 2006 (UTC)

Daar heb je gelijk in LimoWreck. Onlangs heb ik snel de pagina die volledig gewist was teruggeplaatst maar er is veel (kuis)werk aan de winkel hier. Zie nl:Gezegden; het is een titanenwerk op zich. Het is niet eenvoudig om gezegden, uitdrukkingen en spreekwoorden te isoleren. Ik heb zitten denken met de volgende voorbeelden:

 • Er zit en katte in d'horloge : er is ruzie in de menage
 • Er zit ne veugel op 't dak : de deurwaarder zit op de loer voor betaling

En eerlijk gezegd, ik heb opgegeven omwille van tijdsgebrek.--Foroa 17:24, 24 July 2006 (UTC)

Bitje loate me men antwôord, mo gow. 'k Vien inderdoad oek dat er e masse zêver tusschn stoat en vele diengn die gin uutdrukkiengn zyn, mo geweune diengn die menschn zeggn (in 't ende, is dat en uutdrukkienge? Nint, dat is e sôorte va zinssnede, e specialle maniere va zeggn). Dus moet er iere eki kuuschienge oudn zyn en 'k wuln me doa wel eki mei bezig oudn, mo 't got achter oof meie zyn. 'k Zoen 't upsplitsen en de uutdrukkiengn in categoriejn trachn te steekn. Me zien wel of dat go lukkn. Desnôods kunn gastn toene postn in e stik ol de reste en verzet ke z'ik toene. En 't verschil tusschn gezegde, uutdrukkienge en spreekwôord, doar en go ke me wel nie mei bezig oedn, wi. Meuzel, 12:41, 27 april 2007
Meuzel, 'k ei 'k ik de meeste uutdrukkiengn (of oe da j'et ook wilt noemn) da in 't artikel stound in categorieën probeern te steekn. 'k Ei gin kuuschkienge goudn, dat lykt my e delicoat werk, ook wel uut vreze da'k diengn zou wegsmytn dien d'r beter in zoun bluuvn stoan. Want woar ligt de grenze juuste? Persoonlik vinne'k de meeste styf erkenboar en best ok, ook ol zyn sommigste strikt geziene nie zuver of uutslutend West-Vlams.
't Moe ook nog in sv gezet zyn, da goa'k zelve nog trachtn te doene. --Patrick 09:36, 11 ogustus 2007 (UTC)

Je wit nôois oe dat e koe en oaze vangt: dat is puur Algemeen Nederlands. Mogen we die eruitzwieren? --Astro 13:11, 14 ogustus 2007 (UTC)

Beter andeudn ols niet specific WVL of AN; oaje ze wegdoet kêren ze tiene/neegne were, en zô bleuvn we bezig. We weetn ton ôok oanz'ier leevn. --Foroa 13:34, 14 ogustus 2007 (UTC)

j'e gelyk. --Astro 13:49, 14 ogustus 2007 (UTC)

"Kaffie mé nen oap in..." koffie vermengd met een alcoholische drank.

"Tienne en twinte tid vo ne pinte"

AN-uutdrukkiengnBewerken

Styf evidente AN-uutdrukkiengn (die in 'n dikkn Van Dale stoan) è'k ik d'ruut g'oald. Oe je gynder d'r nog ziet stoan, zet er toen (AN) neffers, 'k goa ze 'k ik toun ne kee verifieern en eventueel upkuuschn. --Patrick 18 jan 2008 13:22 (UTC)Reageren[reageer]

Ik en ol me dêel edoan vadoage, 't moetn nog wel zoakn uut, vien ke. 'k Wit zounder bevôorbeeld, is dadde en uutdrukkienge? Zinssnede ogstns, peis ke. --Meuzel

ik woon al jaren niet meer in West-Vlaanderen. Maar mijn vader is een echte roeseloarnoare. Ik spreek West-Vlams, ik kan het echter niet schrijven. Ik ben dan ook helemaal niet van plan om me te mengen in de discussies, of veel bijdragen te leveren... Maar ... Mijn vader gebruikt een sappige taal, met heel wat uitdrukkingen. Deze zie ik hier allemaal staan, behalve een die hij steevast gebruikte als het glad was buiten en hij toch nog ergens te voet naar toe moest "'k goa my moetn vastoedn an de numeroos van dhuzen..."

E gêestige uutdrukkienge die 'k nog nie g'hoord hen. :-). Os je voader d'r nog wit moe je ze d'r hier moa by zettn. En da schryvn valt echt wel mee...;-) --Zeisterre 26 nov 2008 19:12 (UTC)Reageren[reageer]

Wukke klasseBewerken

Woa zoe 'k deen zetn:

E vrouwe zonder sloagn is gelik soepe zonder zoet. (zoet = an zout). 't Betekend daje gin menoasje (gezin) kunn tegoare odn aje je vrouwe nie sloat. 'k Wete datn ne grofn is mo min opa zeit da soms.. Je weunde in Pittem. --David-bel 23 jul 2009 18:03 (UTC)Reageren[reageer]

De kerkesmerte enBewerken

Da zoe will'n zeggn, 't speen of aambeien en. Lotje (overleg) 6 mrt 2017 14:05 (UTC)Reageren[reageer]

Terugkeren naar de projectpagina "Typische West-Vlamsche uutdrukkiengn".